งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center For Professional Assessment (Thailand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center For Professional Assessment (Thailand)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Center For Professional Assessment (Thailand)
**ด่วน** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 1 เริ่มต้นแล้วจ้า รับแจ้งความจำนงสมัครสอบ สอบครั้งที่ ชำระเงิน/วันสอบ 7 และ 14 ก.ย. 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 1 2 19 ก.ย.55 เวลา น. ชำระเงิน เวลา น. สอบ TOEIC ณ ห้อง CB อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 20 ก.ย.55 ณ ห้อง CB อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

2 Center For Professional Assessment (Thailand)
นักศึกษาที่แจ้งความจำนงทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. โปรดแต่งกายให้สุภาพในการเข้าสอบ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) - นศ.ป.ตรี แต่งชุดนศ.เท่านั้น - นศ.ป.โท-เอก แต่งชุดสุภาพ 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ 700 บาท ตามวันที่คณะฯกำหนด เวลา น. ณ ห้องCB ชั้น 3 3. รายงานตัวหน้าห้องสอบ ห้องCB ชั้น 3 เวลา น. 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาหน้าห้องสอบ (บัตรหมดอายุและไม่มีบัตรหมดสิทธิ์เข้าสอบ) 5. ห้ามนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในห้องสอบ (ไม่รับฝากและป้องกันการสูญหาย) 6. อุปกรณ์ในการสอบทางศูนย์ฯจัดเตรียมให้ 7. นศ.ที่แจ้งความจำนงสมัครสอบแต่ไม่ชำระเงินท่านจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ TOEIC รอบอื่นๆของคณะฯ ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

3 Center For Professional Assessment (Thailand)
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 2. วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน 2555 2. ลงชื่อเข้าทดสอบทาง 3. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัสนักศึกษา ภาควิชา หลักสูตร ชั้นปีการศึกษา ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกช่อง แล้วกดบันทึก หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด 3. พิมพ์แล้วลืมบันทึก ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ และกดบันทึกไฟล์ข้อมูล ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

4 Center For Professional Assessment (Thailand)
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรดดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 2. วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน 2555 2. ลงชื่อเข้าทดสอบในวันที่ต้องการเข้าสอบ น.ชำระเงินค่าสมัครสอบหน้าห้องสอบ น.เข้าห้องสอบ 3. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัสนักศึกษา ภาควิชา และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ ห้อง CB 40303 ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026,


ดาวน์โหลด ppt Center For Professional Assessment (Thailand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google