งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
หญิง หน้าอกใหญ่ขึ้น มีประจำเดือน ตกขาว รูปทรงใหญ่ขึ้น มีขนตามที่รับต่างๆ ชาย ฝันเปลียก เสียงแตก มีขนตามที่รับ ร่างกายใหญ่ขึ้น มีหนวด

2 การแบ่งกลุ่มวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นตั่งแต่อายุ13-19จะนับเป็นวัยรุ่น โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่1 วัยรุ่นตอนต้นอายุ13-15เป็นวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มที่ เป็นวัยรุ่น ตอนกลาง และกลุ่มที่ เป็นวัยรุ่นตอนปลาย

3 การปรับตัว วัยรุ่นเมื่อปรับตัวเข้าสู่สังคมจะต้องกลายเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องทำตนไห้เหมาะสมเพราะการเปลี่ยนจากวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นนั้นก็ มีอะไรหลายอย่างที่ต่างจากวัยเด็กและการเป็นวัยรุ่นก็ต้องทำตนไห้เป็นตัวอย่างแก่เด็กๆเพราะถ้าวัยรุ่นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเด็กที่กำลังจะเติบโตมาเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ดี วัยรุ่นซึ่งต่างจากวัยเด็กก็ต้องระวังในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เพราะวัยรุ่นมีร่างกายพร้อม

4 สภาพจิตใจของวัยรุ่น วัยรุ่นจะมีสภาพจิตใจที่ไม่เหมือนวัยอื่น เพราะเป็นวัยที่สับสนมากและเป็นวัยที่คึกขนองอยากลองของใหม่ และติดเพื่อนวัยรุ่นส่วนมาก บางประเภทอาจโดนเพื่อนยุยงไห้เสพยาและทำสิ่งไม่ดี ดังนั้นวัยรุ่นจึงจำที่จะต้องได้รับความอบอุ่น ความดูและของพ่อแม่ เป็นอย่างมาก

5 สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เมื่อลูกของตนเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่คึกขนองชอบตามเพื่อนตามแฟชั่นและอยากลองของใหม่ดังนั้น พ่อแม่จึงควรดูแลลูกของตนเพื่อไม่ให้ลูกหลุดออกนอกกรอบและไม่ให้ทำเรื่องเสื่อมเสียและเป็นพิษภัยของสังคม พ่อแม่จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google