งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็ก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น แขนและ ขายาวขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงของทางพันธุกรรม หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

2 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

3 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่ทุกคนที่กำเนิดมา จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกันทุกคน

4 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือด หรือเป็นพันธุกรรมของตระกูล บางตระกูลจะมีความผิดปกติของร่างกาย แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อ แม่ สู่ลูก

5 การเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการ/เดือน
เดือนที่ ชอบนอน ส่งเสียงร้องดังเมือหิวหรือขับถ่าย รู้จักการยิ้ม เดือนที่ กระดิกแขน และ ขาได้ส่งเสียงร้องดังเมื่อหิวสายตาจับจ้องที่สิ่งของ เดือนที่ เริ่มชันคอ รู้จักขว้างของเล่น หัวเราะเสียงดัง เดือนที่ จะพลิกตัวและคว่ำได้ พยายามจะคืบ เดือนที่ ประสาทและกล้ามเนื้อพัฒนาดีขึ้น เปล่งเสียงเป็นคำได้ ฟันน้ำนมขึ้น เดือนที่ พยายามคลาน ซึ่งเป็นระยะสำคัญในการเรียนรู้ เดือนที่ นั่งเองได้ เริ่มตั้งไข่พอยืนได้ถ้าคอยประคับประคอง เดือนที่ ชอบคลาน ยืนเองได้ เริ่มหัดเดินรื้อของเล่น และสำรวจของ เดือนที่ เดินได้ แต่ต้องมีอะไรเกาะหยิบขว้างของ เริ่มหัดพูดและซุกซน

6 รายละเอียดของวัยทารกโดยรวม
วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ วัยแรกเกิด เป็นระยะที่ทารกเริ่มคลอดจากครรภ์ จึงถึงปลายสัปดาห์ที่ 2 วัยทารก มีระยะตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 จนถึง 2 ปี พัฒนาการวัยทารก มีดังต่อไปนี้ -เด็กเกิดใหม่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ เรียกร้องสิ่งที่ต้องการได้ - ประสาทความรู้สึกต่างๆ ทำงานได้ทันทีเมื่อคลอด - การพัฒนาการทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เจริญรวดเร็วมาก - มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการจดจำแม้ในระยะอาทิตย์ต้นๆ หลังคลอด - มีความผูกพันกับพ่อแม่ (โดยเฉพาะแม่หรือตัวแทนแม่) - ความสำนึกรู้เกี่ยวกับตนเอง (คิดว่าตัวเองเป็นบุคคลหนึ่ง)พัฒนาเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ - ความเข้าใจภาษาและภาษาพูดพัฒนาเร็วมาก - เริ่มมีความสนใจเด็กอื่นๆ

7 รูปของเด็กในวัยทารก

8 ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้
ขอขอบคุณที่ทุกท่าน ที่ไห้ความร่วมมือในการฟังและรับชม

9 คณะผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กุลจิรา อธิเศรษฐ์ เลขที่ 4
ด.ญ. กุลจิรา อธิเศรษฐ์ เลขที่ 4 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา สินวัฒนจิรกิจ เลขที่ 16 ด.ช. พศุตม์ สะอิ้งทอง เลขที่ 25 ด.ญ. ศิริวิภา ทองอุ่น เลขที่ 33 ด.ญ. ณัฐริกา ไผ่ล้อมทำเล เลขที่ 48 ด.ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์ศักดิ์ เลขที่ 49


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google