งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

2 หมายถึง ความสามารถของสมองในการรวบรวมประสบการณ์ ต่าง ๆ เข้า
พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมองในการรวบรวมประสบการณ์ ต่าง ๆ เข้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถปรับตัวให้สำเร็จรวดเร็ว

3 ความสามารถทางสมองเพิ่มขึ้น เพราะ เซลล์ประสาทซึ่งมีอยู่ตั้งแต่เด็ก ใน
ระยะนี้จะพัฒนาเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัด

4       การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในวัยรุ่นตอนต้น พัฒนาการไปอย่างรวดเร็วมาก และพัฒนาการจะเจริญถึงขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ปี แล้วค่อยๆลดลงหลัง ปี

5 วัยรุ่นจะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งทั้ง
รูปธรรม และนามธรรม มีความสามารถใน การคิดที่ดีขึ้น มีความคิดรอบด้าน สามารถ ตัดสินใจได้ดี แม้ว่าในช่วงวัยรุ่นตอนต้นจะ ยังขาดประสบการณ์

6 มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นขาดความ
รอบคอบอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ตอนปลายจะมีพัฒนาการได้เทียบเท่า วัยผู้ใหญ่

7 การพัฒนาสติปัญญาของวัยรุ่นจึงเป็นการ
พัฒนาเพื่อก้าวสู่ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ใน อนาคตนั่นเอง

8 ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่น
1. ความจำดีมาก แต่มักจะไม่ค่อยใช้ความจำของตัวเองให้เป็น ประโยชน์ มีสมาธิดี โดยเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ 2. มีความคิดเจริญ กว้างขวาง ไปไกล พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 3. มีจินตนาการมาก มักชอบคิดฝัน สร้างวิมาน ในอากาศอยู่คนเดียว เป็นเวลานาน การฝันกลางวันของวัยรุ่นมักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนต่างเพศ ความรัก และเรื่องเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในอนาคต 4. ความเชื่อมั่นต่างๆเป็นไปอย่างรุนแรง และเมื่อปักใจเชื่อแล้วมักจะ เชื่ออย่างจริงจัง

9 สมาชิก นักเรียนชั้น ม. 1/4 1. ด.ญ.จิรภิญญา จินตจิตร เลขที่ 6
1. ด.ญ.จิรภิญญา จินตจิตร เลขที่ 6 2. ด.ช.ธีรัช ปลอดดี เลขที่ 18 3. ด.ญ.ปุณยวีร์ มหามณีรัตน์ เลขที่ 28 4. ด.ช.อานุภาพ อินทร์นุพัฒน์ เลขที่ 42 5. ด.ญ.กมลพร พันธ์ประสิทธิ เลขที่ 45 6. ด.ญ.นลพรรณ แสงศรีจันทร์ เลขที่ 56 นักเรียนชั้น ม. 1/4

10 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google