งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSL : Digital Subscriber Line

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSL : Digital Subscriber Line"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSL : Digital Subscriber Line
  ดีเอสแอล     หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สายทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation) ในย่านความถี่ที่สูงกว่าการใช้งานโทรศัพท์โดยทั่วไป ทำให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์    

2 ข้อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ไม่จำเป็นต้องลากสายใหม่ (สามารถใช้สายโทรศัพท์เดิมได้) ความเร็วที่ได้รับไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น (ผู้ใช้เพิ่มขึ้น ไม่ได้ทำให้ความเร็วลดลง) การเชื่อมต่อเป็นแบบ Dedicated Connection ความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถใช้โทรศัพท์ได้ขณะใช้การเชื่อมต่ออยู่ ข้อเสีย พื้นที่ให้บริการจำกัด ระยะทางจากชุมสายมีผลต่อความเร็วที่ได้รับ (ไกลขึ้นความเร็วจะลดลง)

3 *.* ประเภทของดีเอสแอล *.*
ดีเอสแอลที่ให้บริการในไทยคือ เอดีเอสแอล ( ADSL - Asymmetric DSL ) และ ไอเอสดีเอ็น ( ISDN) หรือ ไอดีเอสแอล (IDSL) นอกจากนี้ยังมี เอชดีเอสแอล (HDSL - Hight-bit rate DSL), เอสดีเอสแอล (SDSL - Symmetric DSL), วีดีเอสแอล (VDSL - Very high bit rate DSL) แต่ไม่มีในไทย

4 ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line )

5 ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี DSL ไปใช้งาน
Broadcast Audio & TV ดูรายการถ่ายทอดสดผ่าน TV, คอมพิวเตอร์ Distance Learning การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ Interactive Interactive Network เล่นเกมส์ online Online Shopping Shopping แบบ online VDO Conference การประชุมทางไกล การอบรมทางไกล Video & Music on Demand ดูหนัง ฟังเพลงแบบ online สามารถเลือกได้ตามใจคุณ VPN : Virtual Private Network การรับส่ง ติดต่อข้อมูลระหว่างสาขา

6 คำถาม 1. เทคโนโลยีดีเอสแอลใช้วิธีการปรุงคลื่นที่ซับซ้อนในการบีบอัดข้อมูลลงในอะไร 1. สายโทรศัพท์ สายไฟเบอร์ออฟติก 3. เส้นสวดทองแดง 4. จานดาวเทียม 2. ชนิดของบริการดีเอสแอลที่ให้บริการในไทยคือ 1. ADSL และ ISDN IDSL และ ADSL 3. DNA และ ISDN NDSL และ HDSL 3.Digital Subscriber Line ตัวย่อคืออะไร 1. DNA 2. DSL 3. DBL 4. SLD

7 เฉลย???? 3 1 2


ดาวน์โหลด ppt DSL : Digital Subscriber Line

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google