งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถังบรรจุน้ำเย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถังบรรจุน้ำเย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถังบรรจุน้ำเย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม การใช้งานของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) รูปผลิตภัณฑ์ ( product image ) วัสดุ PS ( material / PS ) PP ( material / PP ) เทคโนโลยีการขึ้นรูป Injection Moulding ( process / injection I.M ) กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ถังบรรจุน้ำเย็น กระบวนการผลิต ( production )

2 ถังบรรจุน้ำเย็น หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ตัวภาชนะ ( body ) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน .ถังบรรจุด้านใน .ถังชั้นกลาง ( โฟม ) .ถังชั้นนอก .หูจับ ( handle ) ฝาปิดถัง ( cap ) ถังบรรจุน้ำเย็น

3 ถังบรรจุน้ำเย็น กระบวนการผลิต ( production ) FLOW CHART
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ( production ) ถังบรรจุน้ำเย็น FLOW CHART

4 ถังบรรจุน้ำเย็น รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ถังบรรจุน้ำเย็น


ดาวน์โหลด ppt ถังบรรจุน้ำเย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google