งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร
อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

2 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability)
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ต้องทำงานร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี

3 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability)
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ต้องทำงานร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี

4 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability)
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ป้อน ขนถ่าย ตัด ขึ้นรูป บรรจุ ทำหน้าที่อื่น ร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว ผิดพลาดน้อย

5 องค์ประกอบในการเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
ความเร็วของเครื่องจักร สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการบริการหลังการขาย ค่าใช้จ่าย

6 ระบบการบรรจุ แบ่งตาม ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ลักษณะการบรรจุ-เติม

7 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของแข็ง ชิ้น เม็ด ก้อน แผ่น เกล็ด ผง ผลิตภัณฑ์ของเหลว/ของผสมแขวนลอย แบบไม่เหนียวขั้น แบบเหนียวข้น “ความสามารถในการไหล”

8 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบบแข็ง (คงรูป, ทนแรงดันและสูญญากาศ) แก้ว กระป๋องโลหะ บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง (ขึ้นรูปด้วยการฉีด) บรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็ง (คงรูป, ไม่ทนแรงดันและสูญญากาศ) บรรจุภัณฑ์/ขวดพลาสติก (ขึ้นรูปด้วยการเป่า) ถาดโฟม ถ้วยไอศครีม (ขึ้นรูปด้วยความร้อนและสูญญากาศ) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน (ไม่คงรูป, ไม่ทนแรงดันและสูญญากาศ) ซองและถุง (มักต้องใช้การบรรจุแบบกระบอกสูบ)

9 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม
ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ของแข็ง การบรรจุระบบแรงโน้มถ่วง การบรรจุระบบน้ำหนักสุทธิ การบรรจุระบบนับจำนวน การบรรจุโดยปริมาตรระบบถ้วยตวง การบรรจุโดยปริมาตรระบบใช้เกลียว ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลว การบรรจุระบบแรงโน้มถ่วง การบรรจุระบบการตวง วัด โดยใช้ปั้มวัด การบรรจุระบบสูญญากาศ การบรรจุระบบความดัน การบรรจุระบบความดัน-สูญญากาศ การบรรจุระบบกระบอกลูกสูบ

10 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุแบบระดับคงที่และปริมาตรคงที่

11 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุแบบให้ท่อเติมเคลื่อนที่และให้ภาชนะเคลื่อนที่

12 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบสูญญากาศ

13 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบแรงโน้มถ่วง

14 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบความดัน

15 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบความดัน-สูญญากาศ

16 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบใช้ถ้วยตวงวัด

17 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการบรรจุ-เติม การบรรจุระบบใช้เกลียว

18 เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
เครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องปั้มกล่อง เครื่องเป่าขวดพลาสติก เครื่องเป่าขวดแก้ว เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรทดสอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องวัดแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก เครื่องจักรสำหรับบรรจุ

19 เครื่องจักรสำหรับบรรจุ (รายงาน+นำเสนอหน้าชั้น)
เครื่องบรรจุ-เติม เครื่องบรรจุสูญญากาศ เครื่องห่อ เครื่องหด/ยืดรัดรูป เครื่องปิดฝา เครื่องปิดผนึก เครื่องปิดซองพลาสติก เครื่องปิดกระป๋อง เครื่องปิดฉลาก เครื่องบรรจุกล่อง

20 เครื่องพิมพ์ แบบถ่ายผ่านหรือแบบพื้นนูน (Relief)
Letterpress Flexography แบบแบนราบ (Planographic) Offset lithography แบบกราวัวร์/โรโตกราวัวร์ (Gravure/Rotogravure) แบบสกรีน (Screen) แบบไร้สัมผัส (Non-contact) Inkjet

21 Letterpress – Platen press

22 Letterpress – Plate

23 Letterpress – Plate

24 Letterpress – Flatbed cylinder press

25 Letterpress – Rotary press

26 Flexography

27 Flexography – Plate

28 Flexography – Stack press

29 Flexography – In-line press

30 Flexography – Common impression cylinder press

31 Offset/lithography

32 Offset/lithography – Plate

33 Offset/lithography – Plate

34 Offset/lithography – Dampening system

35 Rotogravure

36 Rotogravure – Plate

37 Rotogravure – Plate

38 Screen printing

39 Screen printing

40 Inkjet printing


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google