งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขวดแชมพู รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขวดแชมพู รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขวดแชมพู รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ขวดแชมพู

2 โฟมบรรจุอาหาร การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม การใช้งานของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) รูปผลิตภัณฑ์ ( product image ) วัสดุ PS ( material / PS ) PP ( material / PP ) เทคโนโลยีการขึ้นรูป Extrusion ( process / extrusion ) Extrusion Coating ( process / extrusion C) กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม โฟมบรรจุอาหาร กระบวนการผลิต ( production )

3 โฟมบรรจุอาหาร หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 1 / 4 ) หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมคางหมู สีเหลือง ผิวเรียบ มีโครงสร้างเป็นโฟมทั้งชิ้น แบ่งเป็น 2 ส่วนเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นฝาปิดด้านบน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีหน้าที่ในการ - ปกปิดและป้องกันผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์นี้ ให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เชื้อโรค - ช่วยป้องกัน และลดการซึมผ่านของก๊าซ ( gas permeability ) เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศสามารถทำปฏิกิริยากับไขมัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหาร ( fat oxidation ) ที่จะทำให้เกิดการเหม็นหืนได้ - ช่วยลดการดูดความชื้นของน้ำ และไอน้ำจากสภาพแวดล้อมเข้าสู่อาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กรอบเกิดการนิ่ม ในขณะเดียวกันความชื้นของอาหารที่เพิ่มขึ้น จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพต่างๆ ให้เร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้ความชื้นยังช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้อาหารเน่าเสีย - เพื่อป้องกันการเสียรูปทรงของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อได้รับแรงกระทบเล็กๆ น้อยๆ จากภายนอก - ส่วนฝาปิดจะทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ทำหน้าที่ในในการป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรือน้ำมัน โฟมบรรจุอาหาร

4 โฟมบรรจุอาหาร รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 2 / 4 ) ( fat or oil permeability ) และช่วยในการเก็บรักษารสชาด และกลิ่น ( flavour aroma keeping ) ให้คงสภาพเดิม - ที่ผิวด้านนอกของฝาบนจะมีการพิมพ์ลวดลายไว้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ช่วยดึงดูดความน่าสนใจผู้บริโภค และป้องกันการหลุดลอกหรือเป็นรอยขีดข่วน นอกจากนี้การพิมพ์ลายยังสามารถแสดงถึงเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ ลายพิมพ์ที่มีคุณภาพ ความสวยงามและความคมชัดสูง จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย นั่นคือจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ - ที่ฝาปิดมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นขอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยให้บรรจุภัณฑ์ในส่วนที่เป็นฝาปิดบน กับฝาปิดล่างสามารถประกบติดกันได้สนิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการจับยึดเปิด-ปิดฝาให้สะดวกมากขึ้น ส่วนที่เป็นฝาด้านล่าง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีหน้าที่ในการใช้งานคล้ายกับส่วนของฝาปิดด้านบนในข้อ 1 – 7 นอกจากนี้ ส่วนของฝาปิดด้านล่างยังเป็นส่วนที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง จึงต้องทำการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ คือออกแบบให้มีร่องขนาดเล็กอยู่รอบก้นของบรรจุภัณฑ์ เพื่อรับแรงกระทำจากน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหาร และยังช่วยในการคงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ และที่ก้นของฝาปิดด้านล่างนี้ได้มีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึงมีรายละเอียดดังได้กล่าวมาแล้ว โฟมบรรจุอาหาร

5 โฟมบรรจุอาหาร รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 3 / 4 ) ส่วนที่เชื่อมระหว่างฝาปิดบนกับฝาปิดล่าง จะทำหน้าที่ยึดส่วนฝาปิดบนกับฝาปิดล่างให้เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน และยังทำหน้าที่คล้ายบานพับเปิด – ปิดเมื่อใช้งาน ส่วนล็อคหรือจับยึด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้ยึดเดือย ซึ่งจะติดอยู่ที่ฝาปิดบน และส่วนของเดือยที่ฝาปิดล่าง เมื่อประกบเดือย และส่วนยึดเดือยเข้าด้วยกัน จะทำให้ฝาปิดบรรจุภัณฑ์ทั้งสองไม่เลื่อนหลุดออกจากกัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันผลิตภัณฑ์อาหารได้ดียิ่งขึ้น โฟมบรรจุอาหาร

6 โฟมบรรจุอาหาร รายวิชา 611 321 เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม ( 4 / 4 ) โฟมบรรจุอาหาร ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ 1. ฝาบน 2. ขอบฝาล่าง 3. ฝาล่าง 4. ร่องฝาล่าง 5. บานพับ 6.เดือยล็อค

7 โฟมบรรจุอาหาร กระบวนการผลิต ( production ) FLOW CHART
Industrial Plastics Technology รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ( production ) FLOW CHART โฟมบรรจุอาหาร


ดาวน์โหลด ppt ขวดแชมพู รายวิชา เทคโนโลยีพลาสติกอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google