งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซเรือนกระจก ธีรดนย์ เธียรหิรัญ ๕๒๑๑๐๐๐๖๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซเรือนกระจก ธีรดนย์ เธียรหิรัญ ๕๒๑๑๐๐๐๖๐๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก๊าซเรือนกระจก ธีรดนย์ เธียรหิรัญ ๕๒๑๑๐๐๐๖๐๙

2 ความหมายของก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่ มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลก ให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้น หนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลา กลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้ อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

3 ประเภทของก๊าซเรือนกระจก
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 2. ก๊าซมีเทน (CH4) 3. กลุ่มของสารประกอบ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) 4. ก๊าซ ไนตรัส ออกไซด์ (NO)

4 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
- การเผาไหม้ในหลายรูปแบบ  เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน โรงงานอุตสาหกรรม ในรถยนต์ ในการหุงต้ม - การเผาป่า เพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัย หรือทำการเกษตร หรือ เผาหญ้าเผาฟางหลังการเก็บเกี่ยว - การทำปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ การทำฟาร์ม

5 ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซมีเทน (CH4) เกิดจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ เช่น - จากการทำนาข้าว หรือพืชที่ขังน้ำ และปศุสัตว์ (เลี้ยงสัตว์ ขนาดใหญ่เป็นฟาร์ม) - การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ - การใช้งานโดยมีการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ

6 กลุ่มของสารประกอบ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)
-จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้เป็นสารสำหรับทำ ความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า วงจร คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ -เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้เป็นสารหล่อเย็นใน ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ

7 ก๊าซ ไนตรัส ออกไซด์ (NO)
เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ โดยแบคทีเรีย ที่ใช้กรดไนตริกเป็นขบวนการผลิต เช่นในอุตสาหกรรมผลิต เส้นใยในลอน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก

8 อ้างอิง greenhousegas.htm


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซเรือนกระจก ธีรดนย์ เธียรหิรัญ ๕๒๑๑๐๐๐๖๐๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google