งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดีย (Multimedia)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดีย (Multimedia)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดีย (Multimedia)

2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
“มัลติ” (Multi) “มีเดีย” (Media) หลายๆ อย่างผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

3 มัลติมีเดีย (Multimedia)
“มัลติมีเดีย” หมายถึง “การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน

4 มัลติมีเดีย (Multimedia)
การนำสื่อหลากหลายประเภทมาใช้จัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอน ด้านการศึกษา การนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้านผู้เยี่ยมชม การโต้ตอบและการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ด้านผลิตสื่อ

5 องค์ประกอบมัลติมีเดีย (Multimedia)
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพ เคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ

6 ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์

7 ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ การนำเข้า (Input) การประมวล (Processing) การแสดงผล (Output) การจัดเก็บข้อมูล (Storage)

8 การนำเข้า (Input)

9 การประมวล (Processing)
CPU (ซีพียู)

10 การแสดงผล (Output)

11 การจัดเก็บข้อมูล (Storage)

12 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดีย (Multimedia)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google