งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่ลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่ลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่ลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ
การกำหนดการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition) การกำหนดการเคลื่อนไหว

2 การเปลี่ยนภาพนิ่ง Transition
ขั้นตอนการกำหนดการเปลี่ยนภาพนิ่ง เลือกภาพนิ่งที่ต้องการกำหนดการเปลี่ยนภาพนิ่ง คลิกที่ Tab การเปลี่ยน หรือ Transition เลือกรูปแบบการเปลี่ยน กำหนดค่าการเปลี่ยน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ เปลี่ยนเมื่อคลิก หรือกำหนดเวลาให้เปลี่ยน หากต้องการตั้งค่าให้เหมือนกันทุกภาพนิ่ง ให้คลิกที่ นำไปใช้ทั้งหมด

3 การกำหนดการเคลื่อนไหว ภายในภาพนิ่ง Animation
ภายในภาพนิ่งจะประกอบด้วยวัตถุต่างๆ เช่น กล่องข้อความ ภาพ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ การกำหนดการเคลื่อนไหวแต่ละวัตถุ ทำได้โดยคลิกที่ Tab การเคลื่อนไหว> เลือกการเคลื่อนไหวกำหนดเอง> คลิกที่วัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว แล้วตั้งค่าการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหว มี 3 ลักษณะ คือ 1) เคลื่อนไหวเมื่อคลิกเมาส์ 2) เคลื่อนไหวกับก่อนหน้านี้ (เล่นพร้อมกับสิ่งที่แสดงอยู่ก่อนหน้า) 3) เคลื่อนไหวหลังก่อนหน้านี้ (เล่นหลังจากสิ่งที่อยู่ก่อนแสดงเสร็จ)

4 ฝึกปฏิบัติการ สร้างภาพนิ่งตามที่กำหนด จำนวน 2 ภาพนิ่ง
ภาพนิ่งที่ 1 Transition ให้เปลี่ยนไปภาพนิ่งที่ 2 หลังจาก 3 วินาที ภาพนิ่งที่ 2 กำหนด animation ดังนี้ 1 หลังจากภาพนิ่งแสดง 2 เล่นพร้อมกับ 1 3 เล่นพร้อมกับ 4 หลังจาก 1 แสดงเสร็จ 5 เล่นพร้อมกับ 1


ดาวน์โหลด ppt การใส่ลูกเล่นให้กับงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google