งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11/01/54

2 CAB eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ CABI ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 200 ชื่อเรื่องจาก สาขาวิชา applied life-sciences และสาขาอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 6 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ Agriculture, Animal and Veterinary Sciences, Human, Food and Nutrition Sciences, Plant Sciences, Leisure and Tourism, Environmental Sciences เป็นต้น แสดง เนื้อหาฉบับเต็มของหนังสือในรูปแบบ PDF File

3 Search Methods 1.Browse by Subject Areas 2.Search 1.Browse by Subject Areas 2.Search

4 Homepage

5 Browse by Subject Areas คลิกที่ Books เพื่อเลือกไล่เรียงหนังสือตามสาขาวิชา หรือ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการจากแถบ Subject Areas

6 1 1. เลือกแสดงรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชาที่ต้องการ 2. คลิกที่ More Details เพื่อแสดงรายละเอียดของหนังสือที่สนใจ 2 Browse by Subject Areas

7 Search พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search

8 Search Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น 2. คลิกที่ More Details เพื่อแสดงรายละเอียดของหนังสือที่สนใจ 1 2

9 More Details 1. คลิกที่ More เพื่ออ่านเนื้อหาบางส่วนที่ตัดทอนมาจากเอกสารฉบับเต็ม 2. คลิกที่ View PDF เพื่อแสดงเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสือทั้งบท 1 2

10 Details

11 PDF File Save, Print

12


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google