งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม

2 วิวัฒนาการของศาสนา วิญญาณนิยม ธรรมชาติเทวนิยม เทวนิยม อเทวนิยม

3 ข้อห้ามเรียกว่า “ตาบู” (Taboo)
วิญญาณนิยม สิ่งลี้ลับ : มนะ (อำนาจที่ไม่มีตัวตน แต่มีชีวิตจิตใจ มีพลังวิเศษ) - ยุคหมอผี (Shaman) - มนะคือวิญญาณที่สิงสถิตย์อยู่ทั่วไป - เกิดรูปแกะสลักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่า (Totemism) Totem ข้อห้ามเรียกว่า “ตาบู” (Taboo)

4 วิหารกาบะ อุกกามณี (สะเก็ดดาว) หินดำ

5 การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ปิรามิด ศาลปู่ตา

6 แม่น้ำคงคา

7 ธรรมชาติเทวนิยม เรียกวิญญาณว่า เทวดา หรือ เทพเจ้า เจ้าที่เจ้าทาง
ผีบ้านผีเรือน เทพวรุณทรงช้าง 5 เศียร พระสุริยเทพ

8 เทวนิยม เทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง
กำหนดชะตากรรมของมนุษย์

9 อเทวนิยม ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย
กรรมหรือการกระทำของมนุษย์คือตัวกำหนดความเป็นไป มหาวีระ พระพุทธเจ้า

10 ศาสนาดั้งเดิม คือศาสนาและความเชื่อทั้งหลายที่มีอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์

11 ศาสนาดั้งเดิมคือศาสนาและความเชื่อของ
มนุษย์นีแอนเดอธัล มนุษย์โครมันยอง มนุษย์ยุคหินใหม่ ชาวอเมริกันอินเดียน ชาวพื้นเมืองแอฟริกัน

12 มนุษย์นีแอนเดอธัล 10,000-25,000 ปีก่อนค.ศ.
นิยมฝังอาหาร ภาชนะ อาวุธไปกับศพเพื่อให้คนตายนำไปใช้ เชื่อว่ากระดูกหรือกระโหลกของหมีมีพลังอำนาจช่วยปกป้องคุ้มครองจากอันตรายได้

13 มนุษย์โครมันยอง 25,000 ปีก่อนคริสตกาล
อาศัยอยู่ตามถ้ำ ชำนาญการวาดรูป (เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกล่า) นิยมแกะสลักหญิงเปลือยรูปร่างอวบอ้วนไม่ตา จมูก ปากและหู เพื่อบูชาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เทพวีนัส (มหามาตาเทวี)

14 มนุษย์ยุคหินใหม่ เชื่อพลังอันลึกลับของธรรมชาติแล้วยกย่องให้มีภาพลักษณ์เป็นเทพเจ้า เช่น เทพปกรณัม (7,000-3,000 ปีก่อนค.ศ.)

15 ชาวอเมริกันอินเดียน 3,000 ปีก่อน ค.ศ.-ปัจจุบัน
สวดมนต์ให้แก่วิญญาณสัตว์ก่อนที่จะล่า ให้ความเคารพในธรรมชาติ ถ้ามิเช่นนั้นอาจได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีจิตวิญญาณแฝงอยู่

16 ชาวพื้นเมืองแอฟริกัน
เชื่อในอำนาจวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ นิยมเซ่นด้วยเลือด เชื่อในผู้นำทางศาสนา (หมอผี พ่อมด)

17 คุณลักษณะของศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม
ทั้งหมด คือ คุณลักษณะของศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google