งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีบูชาขอบพระคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีบูชาขอบพระคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีบูชาขอบพระคุณ

2 พระสิริรุ่งโรจน์แด่ พระองค์ผู้เดียว

3 ไม่มีภาษาใดในโลกทีแสดงให้เห็นคุณค่าและความยิ่งใหญ่ของพิธีบูชาขอบพระคุณ
ความจริงก็คือ พระคริสต์เจ้าได้ทรงถวายพระองค์แด่พระบิดาทุกทุกวัน ในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งโลก

4 พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ สำคัญ เป็นจุดสุดยอดของความศักดิ์สิทธ์ ที่ถวายทุกวันบนแผ่นดินโลก ไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูเจ้าและไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าการถวายองค์บนไม้กางเขนของพระองค์ที่กลับเป็นจริงบนพระแท่นในทุกมิสซา เพราะว่าพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรื้นฟื้นการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนพระแท่น

5 เขากัลป์วารีโอเป็นพระแท่นแห่งแรกที่แท้จริง หลังจากนั้น ทุกครั้งที่มีการถวายบูชาขอบพระคุณพระแท่นก็กลับเป็นเขากัลป์วารีโอ

6 (น. อัลฟองโซ มารีย์ เดอ ลิกัวรีโอ)
อาศัยพิธีบูชาขอบพระคุณมนุษย์สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้มากกว่าบรรดาเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสวรรค์ เพราะว่าการถวายเกียรติของเทวดาและนักบุญเหล่านั้นเป็นการถวายเกียรติระดับมนุษย์ แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาด้วยพระองค์เอง (น. อัลฟองโซ มารีย์ เดอ ลิกัวรีโอ)

7 การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการถวายเกียรติแด่ความเป็นมนุษย์ที่ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

8 ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ เธอกำลังคุกเข่าอยู่ท่ามกลางกองทัพมหาศาลของบรรดาเทวดา ที่กำลังก้มกราบนมัสการพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทด้วยความเคารพยิ่ง

9 จงจำไว้ว่าระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ เธอกำลังอยู่แทบเชิงกางเขนเหมือนกับที่พระมารดายืนอยู่ที่เชิงกางเขน

10 แต่ละมิสซาที่เธอได้ร่วมอย่างศรัทธา จะติดตามเธอไปต่อหน้าศาลพิพากษาของพระเป็นเจ้าในวาระสุดท้าย และจะช่วยผ่อนโทษของเธอให้เบาลง ความบรรเทาที่ยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของเธอคือการที่ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความศรัทธาตลอดชีวิต

11 มิสซาเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่เธอสามารถถวายแด่พระเพื่อช่วยวิญญาณในไฟชำระให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและปลอดพ้นจากไฟชำระ แต่ละมิสซาที่เธอได้ร่วมถวายด้วยความศรัทธาได้ช่วยวิญญาณมากมายให้หลุดพ้นจากไฟชำระ และวิญญาณที่ยังอยู่ในไฟชำระนั้นก็จะรับทรมานน้อยลง

12 จงจำไว้ว่าการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของเธอคือการช่วยให้การอยู่ในไฟชำระของเธอสั้นลง

13 เธอจะได้รับพระคุณการุณย์ทุกวันจันทร์ตลอดปีที่เธอถวายมิสซาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ
Se suplica que apliques todas las indulgencias en sufragio de las Almas del Purgatorio, pues Dios nuestro Señor, y ellas te recompensarán esta caridad. ถ้าเธอถวายพระคุณการุณย์เพื่อวิญญาณในไฟชำระ พระเจ้าและวิญญาณเหล่านั้นก็จะตอบแทนกิจเมตตาที่เธอได้ทำอย่างแน่นอน

14 ถ้าเธอร่วมมิสซาด้วยความศรัทธาทุกวัน พระเจ้าจะช่วยให้เธอพ้นจากภัยอันตรายอันน่าหวาดกลัว และเทวดารักษาตัวของเธอก็จะติดตามเธอไปทุกย่างก้าว แล้วพระองค์จะอวยพรเธอในบั้นปลายชีวิต

15 เพียงมิสซาเดียวที่เธอได้ร่วมด้วยความศรัทธาจะเป็นประโยชน์มากกว่ามิสซาที่คนอื่นได้ถวายเพื่อเธอหลังที่เธอได้จากโลกนี้ไปแล้ว

16 แต่ละมิสซาที่เธอได้ร่วมอย่างดี จะทำให้เธอได้รับเกียรติมากขึ้นเรื่อยๆในสวรรค์

17 การอวยพรของพระสงฆ์ที่เธอได้รับในแต่ละมิสซาเป็นการอวยพรของพระเจ้า จาก สวรรค์ด้วย

18 อาศัยการอวยพรนี้ ปีศาจมิอาจครอบครองเหนือเธอได้
อาศัยการอวยพรนี้ ปีศาจมิอาจครอบครองเหนือเธอได้

19 กิจการดีทั้งหลายในโลกทั้งหมด ไม่อาจเท่าเทียมกับพิธีบูชาขอบพระคุณได้ เพราะว่ากิจการทั้งหลายเป็นกิจการที่ทำด้วยมือของมนุษย์ ขณะที่พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นกิจการของพระ (ยอห์น เวียนเน เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์) 

20 ผู้ที่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมภาวนาและทำบุญสำหรับวิญญาณในไฟชำระ ก็เท่ากับว่ากำลังสะสมบุญกุศลสำหรับตัวเอง (นักบุญเอากุสติน) 

21 ผ่านทางนักบุญองค์นั้น
ผ่านทางนักบุญองค์นั้น                            เมื่อเธอร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อถวายเกียรติแด่นักบุญองค์หนึ่งองค์ใดและโมทนาคุณพระสำหรับพระพรมากมายผ่านทางนักบุญองค์นั้น ก็เท่ากับว่าเธอได้รับความคุ้มครองและความรักพิเศษจากท่าน

22 “จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ”
วันหนึ่งนักบุญเทเรซาได้อ้อนวอนขอพระเยซูเจ้า ให้ไขแสดงแก่เธอว่า จะทำอย่างไรเพื่อโมทนาพระคุณมากมายที่ได้รับจากพระองค์ และพระองค์ก็ได้ให้คำตอบว่า “จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ”

23 สำหรับเธอที่ชอบทำความดีมากมาย เธอจะปล่อยโอกาสที่จะถวายกิจการดีนั้นร่วมกับกิจการที่ยิ่งใหญ่ทีสุดในแผ่นดินนี้โดยผ่านพระเยซูเจ้าหรือ? จงแสวงหาเวลาสักครึ่งชั่วโมงทุกวัน เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อ นมัสการ สรรเสริญ และโมทนาพระคุณสำหรับพระพรที่ได้รับ เพื่อทำให้พระพิโรธของพระองค์สำหรับบาปมากมายของเรานั้นเบาบางลง และเพื่อวอนขอพระพรและพระหรรษทานสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล

24 จงอ่าน รำพึง ไตร่ตรองบ่อยๆ ตามคำเชิญชวนของพระองค์ที่มอบให้ไว้

25 ต้องชดใช้ด้วย ความรัก

26 Elena Matres


ดาวน์โหลด ppt พิธีบูชาขอบพระคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google