งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120

2 ชื่อสมาชิก 1. นางสาวสราสินี ธีปะ นะ เลขที่ 46 2. นางสาวนิธิวดี เขียว รัตน์ เลขที่ 48 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120 • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล

3 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120 ประวัติความเป็นมา ปิรามิดในประเทศอียิปต์ เป็นหนึ่งในพีรามิด ที่เป็นที่รู้จักโดยมีหลายแห่งในประเทศอียิปต์ เป็น สิ่งก่อสร้างของชาวอียิปต์โบราณสมัยก่อนยุคเหล็ก นับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุด ที่มนุษย์เคยสร้าง ขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ ที่น่าอัศจรรย์ • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล

4 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120 ความเชื่อโบราณ พีระมิดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ ชาวอียิปต์ในสมัยนั้นเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ดังนั้นจึง ต้องแน่ใจว่ากษัตริย์ของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็น สำหรับโลกหน้า พวกเขาได้ฝังทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์ ไปพร้อมกัน สิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบเป็นจำนวนมากใน ห้องเก็บสมบัติของปิรามิดได้แก่เพชรพลอย อาหาร เครื่องเรือน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ล่าสัตว์ • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล

5 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120 ข้อมูลเฉพาะของ มหาพีระมิด แห่ง กิซ่า - ฐานของพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 13 เอเคอร์ - ตัวพีระมิดมีปริมาตรกว่า 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตร - พีระมิดกิซ่าสูง 138 เมตร - พีระมิดกิซ่าประกอบไปด้วยหินเรียงเป็นชั้น - พีระมิดกิซ่าก่อสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม - พีระมิดกิซ่าสร้างก่อนคริสตกาลกว่า 2560 ปี - ใช้เวลาก่อสร้าง 20 ปีจึงแล้วเสร็จ * ความสูงและฐานอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล

6 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupatham School, Srisamrong 64120 แหล่งข้อมูล : http://www.oceansmile.com/Egypt/Gisa.htm • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt • หน้าหลัก หน้าหลัก • สมาชิก สมาชิก • ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา • เรื่องความเชื่อ เรื่องความเชื่อ • ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเฉพาะ • แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google