งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนพระราชทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ช่วงชั้น ระดับชั้น การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการประเมินผล จัดการเรียนการสอนตามแผน วิจัยในชั้นเรียน ทดสอบ วิเคราะห์ผลการสอบ นำเสนอ วางแผนพัฒนาปรับปรุง SAR

3 เอกสารส่วนบุคคล เอกสารกลุ่มสาระ ฯ
เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารส่วนบุคคล เอกสารกลุ่มสาระ ฯ เอกสารเกี่ยวกับนักเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน แผนการวัดผลประเมินผล สื่อการสอน เอกสารการวัดผลประเมินผล สรุปผลการสอน แบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ SAR งานวิจัยในชั้นเรียน

4 เอกสารกลุ่มสาระ ฯ หลักสูตร แฟ้มการจัดทำหลักสูตร
เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารกลุ่มสาระ ฯ หลักสูตร แฟ้มการจัดทำหลักสูตร แฟ้มตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน แฟ้มสรุปผลการเรียน สถิติผลการทดสอบ O-NET แฟ้มการพัฒนาครู ผลการสอบแข่งขันต่าง ๆ กิจกรรมพิเศษ เช่น นร. GIF, ค่ายคณิต SAR กลุ่มสาระฯ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google