งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Software คืออะไร / ทำไมจึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Software คืออะไร / ทำไมจึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Software คืออะไร / ทำไมจึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org
โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 ระหว่างวันที่ กันยายน 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

2 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
แนะนำตัว บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ 1 ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

3 ศูนย์สารสนเทศในยุค ICT
โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

4 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ความจำเป็น คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง   30,000.00 MS Windows 5,000.00 ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

5 ความเป็นจริงในปัจจุบัน
ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

6 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ความจำเป็น ระบบบริหารสำนักงาน 100,000 ++ เว็บไซต์หน่วยงาน ค่า Web Hosting/ปี 5,000 ++ ค่าจด Domain ค่าพัฒนาเว็บ (เริ่มต้น) 5,000 ++ ค่าปรับปรุง/หน้า 2,000 ++ โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

7 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ความเป็นจริง Server Client * ระบบเว็บไซต์ * ระบบอีเมล์ * ระบบบริหารสำนักงาน * ระบบ KM * ชุมชนออนไลน์ * ซอฟต์แวร์สำนักงาน * ซอฟต์แวร์บริการ * ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

8 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
มุมมอง/ทางเลือกใหม่ โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

9 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
Open Source Software ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด เปิดเผย Source Code ซอฟต์แวร์ฟรี ซอฟต์แวร์เสรี OSS โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

10 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
Freeware ซอฟต์แวร์ทางการค้าที่ให้ใช้ฟรี โดย ลดความสามารถหรือคุณสมบัติ บางด้าน โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

11 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
มูลค่าซอฟต์แวร์ Microsoft Windows  10,000 Microsoft Office  20,000 Adobe PhotoShop  30,000 Adobe Acrobat  30,000 Winzip  10,000 ACDSee  15,000 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

12 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
มูลค่าซอฟต์แวร์ Linux SIS/TLE ฟรี OpenOffice.org ฟรี GIMP ฟรี PDF Creator ฟรี 7-Zip ฟรี Xn-View, InfanView ฟรี โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

13 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OSS/Freeware OpenOffice.org XnView, IrfanView GIMP 7-Zip, IZarc Dia LexiTron MS Office ACDSee PhotoShop Winzip Visio Thai Dictionary โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

14 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OSS/Freeware Joomla, Mambo FileZilla FreeMind LearnSquare, Moodle GreenStone Dreamweaver WinFTP MindManager e-Learning Solution Digital Library โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

15 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
การใช้งานจริง Server-based ระบบปฏิบัติการ Linux พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo แทนการ จ้างพัฒนา พัฒนาระบบ Workgroup/KM/Calendar ด้วย E-Groupware แทนการจ้างพัฒนา พัฒนาระบบ E-Library ด้วย CDS/ISIS และ WebLIS พัฒนาระบบ Digital Library ด้วย Greenstone พัฒนาระบบ Repository ด้วย DSpace โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

16 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

17 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

18 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ซอฟต์แวร์แนะนำ 7-Zip โปรแกรมบีบ/อัดไฟล์ IrfanView โปรแกรมแสดงภาพ GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพ OpenOffice.org จัดการงานสำนักงาน Mozilla FireFox Web Browser E-Groupware Schedule & Calendar LearnSquare e-Learning Solution Lexitron Thai <-> Eng Dictionary โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

19 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

20 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ
นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน ลดการซื้อ สนับสนุนโอเพนซอร์ส ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของการเผยแพร่ โดยมี หน่วยงานที่สนับสนุนอย่างแท้จริง มีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

21 NECTEC : www.nectec.or.th
โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

22 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
SIPA : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

23 การดำเนินการของเนคเทค
ส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org (OOo) ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware คู่มือ/สื่อเรียนรู้ออนไลน์ ( โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

24 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OpenOffice.org 2.0 การดำเนินการของเนคเทค พัฒนาระบบตัดคำ พัฒนาระบบตรวจสอบคำ (Spell Check) ปรับปรุงระบบติดต่อกับผู้ใช้ใน โหมดภาษาไทย โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

25 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ใช้ยากจริงหรือ ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

26 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OpenOffice.org Writer สร้างสรรค์เอกสารงานพิมพ์ Calc งานคำนวณด้วยกระดาษทำการ Impress สื่อนำเสนอ Math สร้างสูตร/สมการ Drawing วาดภาพ Base บริหารจัดการฐานข้อมูล โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

27 ความสามารถเทียบกับ MS Office
Writer MS Word Calc MS Excel Impress MS PowerPoint Base MS Access Math MS Equation Draw -- 80% 60% 90% โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

28 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
จุดเด่น สนับสนุนการใช้งานของสำนักงาน เปิดไฟล์เอกสาร MS Office ได้ทันที บันทึกเป็นฟอร์แมต MS Office ได้ แปลงเป็นเอกสาร PDF ได้ทันที (ไม่ต้องติดตั้ง Adobe Acrobat Professional) เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร ไม่มีปัญหาในการติดตั้งร่วมกัน ฟอนต์ที่มีใน Microsoft Windows (ชุดใหม่) สามารถใ้ช้ได้ทันที โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

29 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OpenOffice.org Writer Word Processor งานพิมพ์เอกสารในสำนักงาน งานพิมพ์ประยุกต์ แผ่นพับ ่ตาราง/กราฟ/รูปภาพ งานพิมพ์ด้วย Style แม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) Mail Merge โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

30 Mail Merge ฐานข้อมูล txt, Calc <<name>>
<<position>> โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

31 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
OpenOffice.org Calc Spreadsheet งานคำนวณ การสร้างกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การทำรายงานสรุป Sub Total Data Pilot โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

32 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

33 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

34 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

35 OpenOffice.org Impress
สร้างสื่อนำเสนอ สร้างกราฟิก 2D & 3D โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007

36 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
ความช่วยเหลือ คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007 โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007


ดาวน์โหลด ppt Open Source Software คืออะไร / ทำไมจึงควรเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google