งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.journallink.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.journallink.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Journal Link คืออะไร Union List of Serials in Thailand (UNIO)
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย = Scientific Serials in Thai Libraries ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมรายชื่อวารสาร (ฉบับพิมพ์) ของห้องสมุดในประเทศไทย 220 แห่ง จำนวนวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รายชื่อ

3 ความเป็นมา วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ ทำให้มีการตัดลดงบประมาณการจัดซื้อวารสาร ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นร่วมกัน และนำไปสู่โครงการ Journal Link พ.ศ.2543 ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ“เพื่อทดสอบและประเมินระบบสนับสนุนการบริการระหว่างห้องสมุด รวมทั้งการจัดการด้านบัญชีค่าบริการในระดับการปฏิบัติงานจริง

4 ความเป็นมา กรกฎาคม มิถุนายน 2546 ได้รับความสนับสนุนสถานที่ตั้งสำนักงานกลางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษา "การพัฒนาองค์กรและการจัดซื้อทรัพยากรในรูปภาคีความร่วมมือ“ พ.ศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโครงการ Journal Link ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

5 ข้อมูลของ Journal Link
ข้อมูลวารสารจากโครงการ Union List of Serials in Thailand (UNIO) ของคณะทำงานรวบรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของ ศูนย์ประสานงานวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บรรณารักษ์แต่ละห้องสมุดได้สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาทาง Internet แล้วเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวารสารของห้องสมุดตนเอง

6 Journal Link Software ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 ภาษาของ script สำหรับนำเสนอข้อมูลบนเว็บ คือ ASP ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิฟเวอร์คือ Windows 2003 Server

7 สมาชิกยังสามารถ login เข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้เหมือนเดิม
สมาชิกยังสามารถ login เข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้เหมือนเดิม ห้องสมุดที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ที่ หรือแจ้งความจำนงที่

8 หน้าสมัครสมาชิก http://www.journallink.or.th/apply.asp

9 สมาชิก login โดยคลิกที่ Librarian Login ที่ http://www.journallink.or.th

10 ตัวอย่างหน้า login สำหรับสมาชิก http://www.journallink.or.th/member

11 การค้นข้อมูลกับการสั่งสำเนา

12 หน้าจอค้น

13 ผลการค้น

14 ผลการค้น detail ของวารสารแต่ละชื่อ พร้อมทางเลือก สั่งสำเนา

15

16

17 ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการสั่งสำเนา
pop หน้าต่าง send mail พร้อมอีเมล์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดที่เลือก


ดาวน์โหลด ppt Www.journallink.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google