งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูผู้สอน นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาล KruPumBIO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูผู้สอน นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาล KruPumBIO"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูผู้สอน นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาล KruPumBIO
วิชาชีววิทยา ระบบการย่อยอาหาร และการสลายอาหารระดับเซลล์ ครูผู้สอน นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาล KruPumBIO

2 กรอบการเรียนรู้ การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แบคทีเรีย เห็ดรา
วิชาชีววิทยา กรอบการเรียนรู้ การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แบคทีเรีย เห็ดรา การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด การย่อยอาหารของคน การสลายอาหารระดับเซลล์

3 วิชาชีววิทยา การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แบคทีเรีย เห็ดรา

4 วิชาชีววิทยา การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด

5 วิชาชีววิทยา การย่อยอาหารของคน

6 วิชาชีววิทยา การสลายอาหารระดับเซลล์ : การสลายอาหารโดยใช้ออกซิเจน

7 วิชาชีววิทยา การสลายอาหารระดับเซลล์ : การสลายอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจน

8 วิชาชีววิทยา การสลายอาหารระดับเซลล์ : การสลายอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจน

9 วิชาชีววิทยา ขอบคุณค่ะ ข้อสงสัยและข้อคำถาม


ดาวน์โหลด ppt ครูผู้สอน นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาล KruPumBIO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google