งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan
แสงและการมองเห็น งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
แสงสามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้งคุณสมบัติของคลื่นและคุณสมบัติของอนุภาค นั่นก็คือแสงเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติคู่ของคลื่น-อนุภาคนั่นเอง โดยที่คุณสมบัติคลื่นของแสงจะเกี่ยวข้องกับประกฏการณ์แทรกสอดและปรากฏการณ์เลี้ยวเบน ส่วนคุณสมบัติอนุภาคของแสงจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามคำถามสร้างพลังคิด :ทำอย่างไร จึงจะมองโลกกว้างได้อย่างชัดเจน คำถามประจำหน่วย : แสงมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไร คำถามประจำบท :1. จงคำนวณหาอัตราเร็วแสงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส                       2. แสงมีสมบัติอย่างไร 3. กระจกเงาราบทำให้เกิดภาพชนิดใด 4. เลนส์ชนิดใดเหมาะสำหรับคนสายตาสั้น 5. มีวิธีดูแลตาอย่างไร

4 แผนการจัดการเรียนรู้แสงและการมองเห็น

5 โครงงานแสงและการมองเห็น
เนื่องจากในปัจจุบัน ถ้าไม่มีแสงเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ยังไม่ทราบหลักการทำงานของแสงว่าสามารถทำให้เรามองเห็นได้อย่างไร ผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงานขึ้นเพื่อศึกษาศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง และประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง เพื่อศึกษาประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวัน

6 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของแสงและการมองเห็น ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

7 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

8 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์รวบรวมและคิดอย่างไรกับข้อมูล เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google