งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระบบใบรับรองกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2 กิจกรรมของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท กิจกรรมบังคับ (หรือ กิจกรรมหลัก)
กิจกรรมเลือก (หรือ กิจกรรมเสริม)

3 กิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมหลัก
ค่ายชมพู-เขียว ปฐมนิเทศ ไหว้ครู-วิ่งโป่งลาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ) กีฬาภายในมหาวิทยาลัย เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมชมรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ)

4 กิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมหลัก
วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินรำลึก ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

5 กิจกรรมเลือกหรือกิจกรรมเสริม
พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

6 การเช็คกิจกรรม โดยใช้บัตรนักศึกษา เช็คกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์

7 การเช็คกิจกรรมออนไลน์ บัตร 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
เว็บไซต์ เตรียมบัตรเช็คกิจกรรมให้พร้อม บัตร 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น

8 รายละเอียดของบัตร 1. ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปเช็คกิจกรรม
2. ชื่อโครงการ 5. เลขที่ บัตร รหัสยืนยัน 3. ชื่อกิจกรรม 6. กำหนดเวลายืนยัน 4. รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน (ครั้งแรกให้เป็นวันเดือนปีเกิด)

9 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
คลิกที่ student หรือ คลิกที่ เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

10 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
ถ้าเลือกเมนู student ให้เลือกภาพเครื่องแสกนบาร์โค้ด

11 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
เมื่อเลือกเมนู เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

12

13 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
กรณีกรอกรหัสบัตร หรือ รหัสยืนยันผิด เป็นคำแนะนำก่อนการยืนยัน กรณีป้อนรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่านผิด คำเตือนและคำแนะนำต่างๆ

14 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่เช็คแล้ว

15 การเช็คกิจกรรมออนไลน์
อ่านรายเอียดเพิ่มหรือวิธีตรวจสอบกิจกรรม คลิกที่ help

16 ระบบใบรับรองกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google