งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vietnam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vietnam."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vietnam

2 ข้อมูลที่น่าสนใจ เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมืองหลวง กรุงฮานอย อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทิศใต้  ติดกับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลจีนใต้  ทิศตะวันตก  ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ ติดกับ ราชอาณาจักร กัมพูชา

3 แผนที่ประเทศเวียดนาม
คลิกที่นี่

4 เหตุผลการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ง เวียดนามมองว่าเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการปรับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการปรับนโยบายต่างประเทศ การเข้ารวมกลุ่มอาเซียนจะ ทำให้เวียดนามมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศจากสมาชิกต่างๆ อันจะมีส่วนเอื้ออำนวยและเร่งการพัฒนาของตนไปสู่ ระบบเศรษฐกิจการตลาดซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของการแข่งขันได้ในที่สุด เวียดนามให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระบบเศรษฐกิจของโลก การเป็นสมาชิก ของอาเซียนจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในเขตการค้าเสรีอาเซียน และนำ เวียดนามไปสู่ความคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในระดับโลก อันจะมีผลดีและเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะผลักดันเวียดนาม ให้ก้าวไปสู้การเป็นสมาชิกของ APEC และ WTO ได้ในที่สุด ในฐานะของสมาชิกอาเซียน เวียดนามหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการค้าและการลงทุนกับประเทศอาเซียนทั้งหลาย ขณะเดียวกันในขณะที่การค้าภายในกลุ่มอาเซียนกำลังขยายตัว เวียดนามก็ได้ตระเตรียมและปรับทิศทางการส่งออกของตนที่จะไปสู่ตลาด อาเซียนนี้อย่างจริงจังมากขึ้น การนำเข้าของเวียดนามจากอาเซียนในขณะนี้เป็นครึ่งหนึ่งของการนำเข้าทั้งหมดของทั้งหมดของเวียดนาม และประมาณร้อยละ 30 ของการค้าทั้งหมดของเวียดนามที่มีกับอาเซียนนอกจากนี้ เวียดนามยังหวังว่าตนจะได้รับสิทธิ พิเศษ GSP อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และเวียดนามยังจะเป็นจุดส่งออกที่สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ

5 อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ
ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยเวียดนาม จะสามารถดูดซึมเทคนิค วิทยาการและเทคโนโลยีที่ผ่าน มากับการลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ ของการร่วมทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิตของ เวียดนาม และขณะเดียวกัน นับตั้งแต่เวียดนามเปิดประเทศและประกาศกฎหมาย ว่าด้วยการลงทุนต่างชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็ ให้ความสนใจลพยายามแสวงหาโอกาสเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ทั้งนี้เพราะอาเซียนก็สนใจในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันทั้งด้านการค้าและการ ลงทุน เนื่องจากเวียดนามเป็นตลาดใหญ่มีประชากรถึง 73 ล้านคน มีความสมบูรณ์ทางทรัพยา ธรรมชาติ มีแรงงานที่มีศักยภาพและมีราคาถูก การมีเวียดนามเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นจะทำให้ อาเซียนมีประชากรเพิ่มเป็น 420 ล้านคน และจะมีผลผลิตมวลรวมภายในถึง 500 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ อันจะทำให้อาเซียนมีศักยภาพในการขยายตัวกางเศรษฐกิจได้มากขึ้นไปอีก

6

7 สถานที่ที่น่าสนใจ

8

9 video asian


ดาวน์โหลด ppt Vietnam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google