งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Rybczynski Theorem ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต จะส่งผลต่อ Trade อย่างไร

3 FIGURE 7-1 Growth of Labor and Capital Over Time.
การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต Proportionate growth in capital and labour Growth in capital Growth in labour FIGURE 7-1 Growth of Labor and Capital Over Time. X is labour intensive good Y is capital intensive good

4 ผลของการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต
Rybczynski Theorem : ณ ราคาสินค้าต่างๆคงที่ การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง จะมีผลให้มีผลผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยนั้นเข้มข้นเพิ่มขึ้น และเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต และมีผลให้ผลผลิตสินค้าอื่นกลับลดลง F R S P1 P2 M EX L เพิ่มขึ้น ผลผลิต L-intensive good เพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิต K-intensive good ลดลง

5 techniques do not change
Intuition Rybczynski Theorem ใช้ได้กับการวิเคราะห์กรณีประเทศเล็กเท่านั้น เพราะข้อสมมติคือราคาสินค้าต่างๆคงที่ goods prices fix, factor prices fix, techniques do not change all the adjustment need happen through the industry mix.

6 เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแรงงานเพิ่มขึ้นในภาวะที่ราคาสินค้าต่างๆคงที่
เมื่อราคาสินค้าคงที่ ราคาปัจจัยการผลิตก็ต้องคงที่ตามไปด้วย เมื่อราคาปัจจัยการผลิตคงที่ ผู้ผลิตไม่มีการเปลี่ยนเทคนิคทั้งก่อนและหลัง เมื่อมีแรงงานเพิ่มเข้ามา แรงงานนั้นถูกดูดซับด้วยการขยายการผลิต โดยการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ Labour-intensive sector เมื่อมีการผลิตขยายตัว มีความต้องการทั้งแรงงานและทุน จึงต้องดึงทุนจาก capital-intensive sector ไปรองรับการขยายตัวของ L-intensive sector ขณะที่ K-intensive sector หดตัวลง การหดตัวของ K-intensive sector ปล่อยแรงงานออกมาเพิ่มทำให้ L-intensive sector ยิ่งขยายตัว


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google