งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง
...KAIZEN... ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง

2 การทำงานให้น้อยลง ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็นเรื่องที่ได้ทำ
KAIZEN คืออะไร ? การทำงานให้น้อยลง ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็นเรื่องที่ได้ทำ การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อที่จะ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 การทำงานให้ น้อยลง โดยปล่อยปละละเลยมักง่าย =
อุบัติเหตุ, ของเสีย, ล่าช้า, ประสิทธิภาพตกกำไรลดลง โดยการเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงาน = KAIZEN

4 ชั้นสำหรับลูกค้าคืนถาดที่ใช้แล้ว
หลังทำไคเซ็น ก่อนทำไคเซ็น ติดรางบังคับ ไว้ที่ชั้นวางถาด ถาดที่วางคืน ไม่เป็นระเบียบ พนักงานของร้าน ได้ไปทำงานอย่างอื่น พนักงานของร้าน ต้องมาคอยจัดเรียงอยู่เสมอ

5 เปลี่ยนไปใช้วิธีที่มี
เป้าหมาย หน้าที่ ไคเซ็น ยึดมั่นกับวิธีการใด วิธีการหนึ่ง เปลี่ยนไปใช้วิธีที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 ประสิทธิผล/ผลลัพธ์/กำไร
ทำให้มากขึ้น In-put เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ทำให้น้อยลง Out-put ประสิทธิผล/ผลลัพธ์/กำไร

7 ปัญหา คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมาย กับ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาคือ เป้าหมาย/อุดมคติ ปัญหา สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง

8 เรื่องที่ควรทำเหล่านั้น ถ้าเกิดมีใครทำขึ้นมา
สามัญสำนึกธรรมดา เรื่องที่ควรทำเหล่านั้น ถ้าเกิดมีใครทำขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นไคเซ็น สภาพปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง ไม่มีใครทำเรื่อง ที่ควรทำใช่มั้ย สภาพ ปัจจุบัน สภาพความ เป็นจริง

9 ในการทำงานของคุณด้วย การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ความยากลำบาก ไคเซ็น ลด ในการทำงานของคุณด้วย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เหนื่อย ความยาก ลำบาก สบาย... อันตราย ใช้สติปัญญา

10 หลักการทำไคเซ็น 3 ขั้นตอน
1.ไคเซ็น คือสิ่งที่ทำเพื่อตนเอง 2.การบีบคอตนเอง ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง 3.ดังนั้น การบีบคอตนเอง ย่อมไม่ใช่ ไคเซ็น 1.อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง ไม่ใช่การไคเซ็น 2.ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่ไคเซ็น 3.ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง

11 กลยุทธ์ของผู้แข็งแกร่ง
ลุยด้วยการต่อรอง และเกลี้ยกล่อม เรื่องใหญ่โต ที่ใช้เวลาและ แรงงานมาก กลยุทธ์ของผู้แข็งแกร่ง ทำให้ส่วนบน มีส่วนร่วม ความสามารถ และอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน ก่อนอื่นเริ่มจากเรื่องที่ สามารถทำได้ด้วยการ ย่อยออกมาเป็นส่วน เล็กๆรวบรวม และ เน้นลงไปที่จุดใดจุดหนึ่ง การปรับปรุง เล็กๆน้อยๆ กลยุทธ์ของผู้น้อย

12 เรื่องใหญ่โต ที่ใช้เวลาและ แรงงานมาก ความสามารถและอำนาจ
ขยายผลให้กว้าง ออกไป เรื่องใหญ่โต ที่ใช้เวลาและ แรงงานมาก ความสามารถและอำนาจ หน้าที่ในปัจจุบัน การ ปรับ ปรุง เล็กๆ น้อยๆ ย่อยออกมาเป็นส่วนเล็กๆ/เลือกเฟ้นให้เหลือน้อยลง/ เน้นลงไปตรงจุดใดจุดหนึ่ง ปฏิบัติ/ผลงาน

13 ถึงแม้จะมีเพียงเป้าหมายเดียว
แต่วิธีการมีมากมาย

14 ไคเซ็น ไคเซ็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของตนเอง ตนเองเป็น
ก็ต้องเปลี่ยนแปลง ด้วยตนเอง ตนเองเป็น ผู้รู้จักงานของตนเองได้ดีที่สุด ไคเซ็น งานขอตนเอง ก็ต้องทำไคเซ็น ด้วยตนเอง ทิ้งไป กล่องข้อเสนอแนะ

15 สมดุลระหว่างการลดต้นทุน... กับการทำงานหลายประเภท...
สมดุลระหว่างการลดต้นทุน กับการทำงานหลายประเภท... ลดเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ความสบาย หลายประเภท ปริมาณน้อย หลายหน้าที่ เปลี่ยน วิธีการทำงาน

16 สมดุลระหว่างการลดเวลาทำงาน... กับการขึ้นเงินเดือน...
สมดุลระหว่างการลดเวลาทำงาน กับการขึ้นเงินเดือน... ขึ้นเงินเดือน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ลดเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ความสบาย เปลี่ยน วิธีการทำงาน

17 เรื่องที่ควรทำ สภาพ ปัจจุบัน สภาพ ที่เป็นจริง การทำเรื่อง
ที่ควรทำให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ คือ ไคเซ็น สภาพ ปัจจุบัน สภาพ ที่เป็นจริง

18 จัดทำโดย 1.นางสาวกาญจนา บุญยัง รหัส 45010238
1.นางสาวกาญจนา บุญยัง รหัส 2.นางสาวบุญรัตน์ ถิรวัฒน์สกุล รหัส 3.นางสาวศิริวรรณ เกิดสมบัติ รหัส ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google