งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกา เป็นเครื่องมือใช้สำหรับบอกเวลา ปัจจุบันนาฬิกาที่ใช้งานอยู่มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น

2 องค์ประกอบทั่วไปบนหน้าปัดนาฬิกา
เข็มสั้น เข็มยาว ชี้บอกเวลาเป็นชั่วโมง ชี้บอกเวลาเป็นนาที ช่องเล็ก ช่องใหญ่ บอกเวลาช่องละ 1 นาที บอกเวลาช่องละ 5 นาที บนหน้าปัดนาฬิกาแบ่งเป็น 12 ช่องใหญ่ เข็มยาวหมุนไป 12 ช่องใหญ่ (1รอบ) เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องใหญ่ซึ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้น 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง

3 การอ่านเวลากลางวันและกลางคืน
12+12 การอ่านเวลากลางวันและกลางคืน 12+1 12+11 12+10 12+2 12+9 12+3 12+4 12+8 12+5 12+7 12+6

4 การอ่านเวลา 1 สัปดาห์ มี 7 วัน เรียงลำดับดังนี้ หนึ่งวันอาทิตย์ สองวันจันทร์ สามวันอังคาร สี่วันพุธ ห้าวันพฤหัสบดี หกวันศุกร์ เจ็ดวันเสาร์ มีคำที่ใช้บอกวันที่ควรทราบได้แก่ วันนี้ หมายถึง วันที่กำลังพูด เมื่อวานนี้ หมายถึง วันที่มาก่อนหน้าวันนี้ 1 วัน พรุ่งนี้ หมายถึง วันที่ต่อจากวันนี้ไป 1 วัน 2.วันจันทร์ สีเหลือง 1.วันอาทิตย์ สีแดง 4.วันพุธ สีเขียว 3.วันอังคาร สีชมพู 6.วันศุกร์ สีฟ้า 5.วันพฤหัสบดี สีส้ม 7.วันเสาร์ สีม่วง

5 เดือนและลำดับที่ของเดือน
1 ปี มี 12 เดือน 1 มกราคม 31 วัน 2 กุมภาพันธ์ 28,29 วัน 3 มีนาคม 31 วัน เมษายน 30 วัน มิถุนายน 30วัน พฤษภาคม 31 วัน สิงหาคม 31วัน กรกฎาคม 31วัน 6 4 5 8 7 9 กันยายน 30วัน 10 ตุลาคม 31วัน 11 พฤศจิกายน30วัน 12 ธันวาคม 31วัน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google