งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”
งานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” วันที่ มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

2 จุดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

3 บรรยากาศภายในงานสัมมนา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวรายงาน พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย

4 บรรยากาศภายในงานสัมมนา
พิธีเปิดงานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ บรรยาย – แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5 บรรยากาศภายในงานสัมมนา
นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

6 บรรยากาศภายในงานสัมมนา
นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายอัควิทย์ เจริญพานิช สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร นางนรา วงษ์สวรรค์ คลังจังหวัดนครราชสีมา นางวารี เชื้อปรุง หัวหน้าส่วนการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7 บรรยากาศภายในงานสัมมนา
ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดเล็กอภิปรายแนวทางการบริหาร ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดกลางอภิปรายแนวทางการบริหาร ตัวแทนกองทุนฯ ขนาดใหญ่อภิปรายแนวทางการบริหาร นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวปิดงาน

8 การแถลงข่าว

9 การแถลงข่าว


ดาวน์โหลด ppt งานสัมมนา “การบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google