งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ แนะนำเว็บไซต์ ศักยภาพพลังงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การดาวน์โหลดข้อมูล

3 ประกาศกิจกรรมและการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ
แนะนำเว็บไซต์ ประกาศกิจกรรมและการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ เมนูหลัก

4 แบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการถาม-ตอบปัญหา
แนะนำเว็บไซต์ : เมนู webboard แบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการถาม-ตอบปัญหา

5 อัพเดทการ ตอบรับเข้าร่วมอบรม
แนะนำเว็บไซต์ : เมนู โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ อัพเดตการ ส่งงาน อัพเดทการ ตอบรับเข้าร่วมอบรม

6 แนะนำเว็บไซต์ : การเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

7 ศักยภาพพลังงาน

8 เลือกหน่วย “ktoe” หรือ “หน่วยกายภาพ”
ศักยภาพพลังงาน เลือกหน่วย “ktoe” หรือ “หน่วยกายภาพ”

9 ศักยภาพพลังงาน เลือกประเภทพลังงาน “พลังงานเชิงพาณิชย์” “พลังงานทดแทน” หรือ “พลังงานรวม”

10 เลือกรายการแสดงได้มากกว่า 1 รายการ
ศักยภาพพลังงาน เลือกรายการ “ปีพ.ศ.” “จังหวัด” “สวข.” “ภูมิภาค” แหล่งพลังงาน” “แหล่งพลังงานย่อย” เลือกรายการแสดงได้มากกว่า 1 รายการ

11 ศักยภาพพลังงาน สามารถเลื่อนช่วงพ.ศ.ได้ คลิ๊ก LOAD CHART
เลือกแสดงจังหวัดได้มากกว่า 1 จังหวัด เลือกแสดงแหล่งพลังงานได้มากกว่า 1 แหล่ง

12 ศักยภาพพลังงาน ตัวอย่างการแสดงผล ศักยภาพพลังงานทดแทนจากข้าว จังหวัดลำปาง เชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ

13 ศักยภาพพลังงาน ตารางศักยภาพพลังงานทดแทนจากข้าว จังหวัดลำปาง เชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางแยกให้เป็นจังหวัด ปีพ.ศ. และพลังงานรวม(ktoe) และยังสามารถส่งออกข้อมูลได้ 4 ทาง คือ copy / CSV / Excel / print

14 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

15 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การผลิต โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การขนส่ง ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ การแจกจ่าย สถานีไฟฟ้าย่อย สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

16 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เลือกประเภท “การผลิต” เลือกชนิด “โรงไฟฟ้า”

17 เลือกจังหวัดเพื่อแสดงผล
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เลือกตารางโรงไฟฟ้า เลือกจังหวัดเพื่อแสดงผล

18 โรงไฟฟ้า EGAT ในจังหวัดเชียงใหม่ เลือกสถานะการรับซื้อไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เลือกจังหวัด โรงไฟฟ้า EGAT ในจังหวัดเชียงใหม่ เลือกสถานะการรับซื้อไฟฟ้า

19 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เลือก โรงไฟฟ้าที่มีสถานนะ จำหน่ายไฟฟ้า เข้าระบบแล้ว โรงไฟฟ้า SPP ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้า VSPP ในจังหวัดเชียงใหม่

20 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

21 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
เลือกหน่วย เลือกประเภทพลังงาน เลือกสาขา เลือกตัวแปร เลือกปี พ.ศ. เลือกจังหวัด คลิ๊ก LOAD CHART เลือกพลังงาน

22 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
การแสดงผลการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย แผนภูมิเส้น ตาราง

23 การดาวน์โหลดข้อมูล สมมุติ : ต้องการข้อมูลปริมาณ
การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 – 2555 ทุกสาขาเศรษฐกิจ ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

24 การดาวน์โหลดข้อมูล เลือก ktoe เลือกทุกสาขา เลือก2545-2555
เลือกพลังงานเชิงพาณิชย์ เลือกทุกสาขา เลือก ปี พ.ศ., จังหวัด, แหล่งพลังงาน, แหล่งพลังงานย่อย เลือก เลือกเชียงใหม่ เลือกน้ำมันสำเร็จรูป คลิ๊ก LOAD CHART เลือกแก๊สโซฮอล์ 95

25 เลื่อนลงมาล่างสุด มุมขวาล่างของตารางแสดงผล
การดาวน์โหลดข้อมูล เลื่อนลงมาล่างสุด มุมขวาล่างของตารางแสดงผล

26 การดาวน์โหลดข้อมูล Copy การคัดลอกข้อมูล เพื่อนำไปวางต่อไปโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft office เป็นต้น CSV การดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Comma Separated Values คือไฟล์ที่ใช้เก็บฐานข้อมูลสำหรับนำไปต่อยอดกับฝั่งโปรแกรมเมอร์ Excel การดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel Print การพิมพ์ข้อมูลให้เป็น Hard copy โดยใช้ printer

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google