งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายภาพบำบัด ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต รศ.สมชาย รัตนทองคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายภาพบำบัด ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต รศ.สมชาย รัตนทองคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายภาพบำบัด ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต รศ.สมชาย รัตนทองคำ
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

2 Intensive Care Unit (ICU)
การบริหารงาน การรับผู้ป่วยเข้า ICU กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระยะวิกฤตต้องรู้ ?

3 ICU คือ อะไร? สถานที่ที่จัดไว้เพื่อรักษาพยาบาล ผู้ป่วยหนัก ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเครื่องช่วย และเครื่องเฝ้าระวังต่างๆ… ICU, CCU, SICU, MICU etc…

4 ขนาดของ ICU หอผู้ป่วยขนาดเล็ก: คำนวณจาก 5% ของจำนวนเตียงเฉพาะ
หอผู้ป่วยหนักทั่วไป คำนวณจาก 10-20% ของจำนวนเตียงในโรงพยาบาล

5 การจัดตั้งหน่วย ICU สถานที่ตั้ง การจัดเตียง การออกแบบ
ใกล้กับ OR, AE, Anesthesia, X-rays, Ward การจัดเตียง ห้องรวม, ห้องแยก, มองเห็นทุกเตียง การออกแบบ nurse station, ควบคุมอุณหภูมิ(21-27 oC), supply, LAB

6 การจัดตั้งหน่วย ICU wall system, rail system, electronic ต่างๆ
การจัดจำนวนเตียง ไม่ควรเกิน 5 เตียง: ดูและไม่ทั่วถึง ไม่น้อยกว่า 5 เตียง: ไม่คุ้มทุน < 75 เตียงจึงไม่สมควรมีหน่วย ICU เครื่องมือที่สำคัญ wall system, rail system, electronic ต่างๆ

7 การบริหารงาน การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
ขึ้นกับนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล การบริหารงานบุคคล แพทย์ 24 ชม. พยาบาล 1:1, 1:2 การบริหารเครื่องมือ: เปลี่ยนเครื่อง, อบเครื่อง/ห้อง

8 การรับผู้ป่วยเข้า ICU
การพิจารณารับ ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้การ monitoring ต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตต่าง high recovery การพิจารณาไม่รับ ขึ้นกับนโยบาย

9 การรับผู้ป่วยเข้า ICU
การจำหน่ายออก พ้นระยะวิกฤต โดยแพทย์เป็นผู้วิเคราะห์ เตียงเต็ม/จำเป็นต้องรับผู้ป่วยที่หนักกว่า ตัวอย่างผู้ป่วย Med: acute MI, heart failure/block, shock etc… Surg: CVT, Emergency cond., Neuro-surg etc...

10 PT in ICU: Assessment เครื่อง Electronic ต่างๆ Technique PT
physical examination LAB: X-rays, Blood gas, etc... เครื่อง Electronic ต่างๆ EKG, Respirator Technique PT chest PT, Suction, etc..

11 Condition ต่างๆ ของผู้ป่วย Re-Evaluation
PT in ICU: Condition ต่างๆ ของผู้ป่วย on respirator, shock, heart failure, etc... Re-Evaluation


ดาวน์โหลด ppt กายภาพบำบัด ในผู้ป่วยภาวะวิกฤต รศ.สมชาย รัตนทองคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google