งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low Power Laser For PT รศ.สมชาย รัตนทองคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low Power Laser For PT รศ.สมชาย รัตนทองคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low Power Laser For PT รศ.สมชาย รัตนทองคำ

2 LASER Light Amplification by Stimulation Emission Rays

3 ประวัติของเลเซอร์ 1895 Photon Theory: Einstein
1950 Ruby laser: Mainman 1970 LILT laser: Mester

4 ธรรมชาติของเลเซอร์ แสงสีเดียว มีพลังงานสูง ลำแสงไม่กระจาย
แสงอาพันธ์: เฟสและความเร็วเท่ากัน ความยาวคลื่น: ย่าน IR-visible rays

5 การแบ่งชนิดของเลเซอร์

6 การสร้างแสงเลเซอร์ ทบทวนโครงสร้างอะตอมและการถ่ายทอดพลังงาน

7 การสร้างแสงเลเซอร์ ทบทวนโครงสร้างอะตอมและการถ่ายทอดพลังงาน

8 การสร้างแสงเลเซอร์ การเกิดเลเซอร์

9 การสร้างแสงเลเซอร์ หลักการสร้างแสงเลเซอร์

10 เครื่องเลเซอร์: เครื่องทั่วไป
ตัวกลางสำหรับผลิตเลเซอร์ ช่องกำทอนและอุปกรณ์ต่อเชื่อม แหล่งพลังงาน/แหล่งจ่ายไฟ

11 เครื่องเลเซอร์: เครื่องทั่วไป

12 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์

13 ทบทวนสารกึ่งตัวนำ ลักษณะสารกึ่งตัวนำ

14 ทบทวนสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำชนิด N, P N-type P-type

15 ทบทวนสารกึ่งตัวนำ N-P junction และการต่อวงจร

16 ทบทวนสารกึ่งตัวนำ N-P junction และการต่อวงจร Forward bias reverse bias

17 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์
ตัวกลางสำหรับผลิตเลเซอร์ ช่องกำทอนและอุปกรณ์ต่อเชื่อม แหล่งพลังงาน/แหล่งจ่ายไฟ

18 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์

19 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์

20 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์

21 เครื่องเลเซอร์: ไดโอดเลเซอร์

22 เครื่องเลเซอร์: applicators
Cluster Probe

23 ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์

24 ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้ทางกายภาพบำบัด

25 ผลทางสรีรวิทยาของเลเซอร์
เลเซอร์กำลังสูง เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น/เนื้อเยื่อขาดน้ำ coagulation of protein thermolysis evaporation ใช้แทนมีดสำหรับการทำผ่าตัด

26 ผลทางสรีรวิทยาของเลเซอร์
เลเซอร์กำลังต่ำ กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ใช้ระงับอาการปวด ใช้แทนเข็มสำหรับฝังที่จุดฝังเข็ม

27 เทคนิคการใช้เลเซอร์ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคแบบไม่สัมผัส: grid

28 เทคนิคการใช้เลเซอร์ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคแบบไม่สัมผัส: scan

29 เทคนิคการใช้เลเซอร์ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคแบบอยู่นิ่ง: point

30 เทคนิคการใช้เลเซอร์ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคแบบอยู่นิ่ง: point

31 เทคนิคการใช้เลเซอร์ทางกายภาพบำบัด
เทคนิคแบบผสมผสาน

32 การคำนวณโดสที่ใช้รักษา
พลังงานเลเซอร์: ปล่อยอย่างต่อเนื่อง

33 การคำนวณโดสที่ใช้รักษา
พลังงานเลเซอร์: ปล่อยเป็นช่วงๆ

34 การคำนวณโดสที่ใช้รักษา
ความหนาแน่นพลังงาน = พลังงานที่ส่งออก / พื้นที่ที่รักษา

35 การคำนวณโดสที่ใช้รักษา
energy density(J/cm2) = power (W) x time (s) surface (cm2) time (s) = energy (J) x surface (cm2) power (W) energy density(J/cm2) = energy (J) surface (cm2)

36


ดาวน์โหลด ppt Low Power Laser For PT รศ.สมชาย รัตนทองคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google