งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้กับข้าราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้กับข้าราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจง เรื่อง “ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค”
ให้กับข้าราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา – น. ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

2

3 ลงทะเบียน

4

5

6

7

8

9

10 รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ประธานจัดการชี้แจง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมชี้แจง

11 พลตำรวจตรีมานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
กล่าววัตถุประสงค์และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

12 ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้
คุณกนกรัตน์ ดีมั่งมี ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ ผู้ดำเนินรายการ

13

14

15

16

17

18 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้
คุณวันทนา เฮงสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและตราสารหนี้ บรรยาย เรื่อง “มิติใหม่ของระบบการหักบัญชีเช็คด้วยระบบ ICAS”

19 บรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลงเอกสาร
คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ บรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

20 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและคดี
คุณโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและคดี บรรยาย เรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” (ต่อ)

21 ช่วงถาม - ตอบ

22 คุณสงคราม สกุลพราหมณ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณบุญเลิศ สีวันนา
คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ คุณสงคราม สกุลพราหมณ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณบุญเลิศ สีวันนา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

23 ธนาคากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณวันทนา เฮงสกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณโอรส เพชรเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุทธิเดช พัฒนกำจร ธนาคากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

24


ดาวน์โหลด ppt ให้กับข้าราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google