งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์
ผู้ว่าการภาค ปี

2 ต้องตอบตนเองให้ได้ก่อนว่า
เข้าใจลึกซึ้งกับองค์กรนี้มากน้อยเพียงใด เมื่อรู้เขาแล้ว ต้องถามว่า แล้วรู้เราไหม เมื่อรู้เราแล้ว ต้องถามอีกว่า แล้วได้ดำเนินการ หรือปฏิบัติตามอุดมการณ์หรือเปล่า

3 เมื่อรู้และเข้าใจ ก็ถือเป็นเรื่องง่าย
ทำไมถึงบอกว่า “ง่าย” ง่ายเพราะ รู้เขา รู้เรา รู้หน้าที่พึงต้องปฏิบัติ ง่ายเพราะ มีมิตรภาพซาบซึ้งต่อกัน ง่ายเพราะ ปฏิบัติตามธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร

4

5 เมื่อกล่าวถึงการบริหารสโมสรให้มีประสิทธิภาพ
ก็ย่อมที่จะต้องนึกถึงหลักเกณฑ์ 4 ข้อนี้ 1.รักษาและเพิ่มสมาชิกของสโมสรให้ได้ตามเป้า 2. ดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จตามความ ต้องการของชุมชนในพื้นที่หรือประเทศอื่นๆ

6 3 สนับสนุนมูลนิธิโรตารีด้วยการมีส่วนร่วม
3 สนับสนุนมูลนิธิโรตารีด้วยการมีส่วนร่วม ในโปรแกรมของมูลนิธิฯ - การศึกษา โปลิโอ การบริจาคให้มูลนิธิฯ - กองทุนประจำปี PFH - กองทุนถาวร BENEFACTOR

7 4. พัฒนาผู้นำในสโมสรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ โรตารีเหนือระดับสโมสรได้
ทบทวนธรรมนูญและข้อบังคับสโมสร การรับสมาชิกใหม่ ต้องมอบธรรมนูญและข้อบังคับ

8 เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง?
1.นายกฯในฐานะผู้นำ ต้องสรรหาและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการให้ครบทุกตำแหน่ง ที่สำคัญสุด ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ 2.นายกฯและคณะกรรมการบริหารสโมสร ต้องทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสโมสรให้สมดุล

9 3. นายกฯและประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ต้องวางแผนว่าจะทำโครงการอะไรบ้าง?
เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง? 3. นายกฯและประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ต้องวางแผนว่าจะทำโครงการอะไรบ้าง? ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร? จะหาเงินได้จากที่ใด?

10 ไม่ต้องทำมาก ทำน้อยแต่เน้นโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน สำคัญสุด คือ ต้องสอดคล้องตามประกาศเกียรติคุณ ของประธานโรตารีสากลและภาค

11 4. นายกฯเป็นประธานที่ประชุมประจำสัปดาห์
เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง? 4. นายกฯเป็นประธานที่ประชุมประจำสัปดาห์ ต้องเปิด และ ปิดประชุมให้ตรงตามเวลา มีผู้บรรยายได้สาระ เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการสนเทศให้ความรู้โรตารีเป็นประจำ

12 เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง?
5. ประธานคณะอนุกรรมการ ต้องมีการประชุมกับคณะอนุกรรมการทุกเดือนและเก็บมติที่ประชุมรวมถึงการขออนุมัติต่างๆ รายงานและขอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละเดือน

13 เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง?
6. ต้องมีการประชุมคลับแอสแซมบลี้ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 7. ต้องวางแผนการเพิ่มและรักษาสมาชิก ควรมีจำนวนเท่าไรจึงเหมาะสมอย่างต่อเนื่องทุกปี

14 เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง?
8. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามวันเวลา ที่กำหนด ในข้อบังคับสโมสรทุกเดือน 9. ต้องสรรหานายกรับเลือกที่มีความพร้อม บริหารจัดการให้ สโมสรมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดไป

15 เกณฑ์การบริหารสโมสรให้แข็งแกร่งต้องมีการวางแผนอะไรบ้าง?
10. เมื่อครบวาระ ต้องมีการส่งมอบโครงการที่ยังไม่เสร็จให้ผู้นำคนต่อไป ต้องส่งงบการเงินของสโมสรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แก่การเงินคนต่อไป

16 ส วั ส ดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
โดยไม่หวังผลตอบแทนทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยความจริงใจ ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google