งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

3 กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ
1.กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/ประชาสัมพันธ์โครงการ 2.กิจกรรมการอบรมครูนักรณรงค์และนักเรียนแกนนำ 3. กิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล้า-บุหรี่ 4. กิจกรรมพี่สอนน้อง 5. กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 6. กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเรื่องบุหรี่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 7. กิจกรรมการบำบัดนักเรียนที่ติดบุหรี่ 8.กิจกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่

4 การบำบัดนักเรียนที่ติดบุหรี่

5 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน

6 กิจกรรมบำบัดนักเรียนที่ติดบุหรี่
กิจกรรมสำรวจและคัดกรอง กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการบำบัด

7 กิจกรรมสำรวจ/คัดกรอง/เฝ้าระวัง
ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนที่สูบบุหรี่ รวบรวมรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประชุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กรอกข้อมูล ประชุมคณะทำงาน/บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ

8 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประชุมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและทำสัญญา วิทยากรให้ความรู้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประชุมนักเรียนทุกระดับเพื่อชี้แจงและร่วมกันดูแลไม่ให้เพื่อนสูบบุหรี่ จัดกิจกรรมเจาะใจวีไอพี บอกกลยุทธ์การเลิกบุหรี่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเลิกบุหรี่

9 สัมภาษณ์/กรอกประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ยาบ้วนปาก ส่งบำบัดสถานพยาบาล
กิจกรรมบำบัด สัมภาษณ์/กรอกประวัติ ตรวจร่างกาย ให้ยาบ้วนปาก ส่งบำบัดสถานพยาบาล กิจกรรม MATRIX

10 ครั้งที่ 2 รู้จักตัวกระตุ้น ครั้งที่ 3 วิทยายุทธ์ในการเลิกบุหรี่
กิจกรรม MATRIX ครั้งที่ 1 สัญญาใจ ครั้งที่ 2 รู้จักตัวกระตุ้น ครั้งที่ 3 วิทยายุทธ์ในการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 4 ปัญหาการเรียนของฉัน ครั้งที่ 5 การใช้เวลาว่าง ครั้งที่ 6 แห่งความเป็นเพื่อน ครั้งที่ 7 เป้าหมายชีวิต


ดาวน์โหลด ppt โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google