งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554... เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สสจ. พระนครศรีอยุธยา นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยกองสาธารณสุข ฯ หน. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554... เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สสจ. พระนครศรีอยุธยา นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยกองสาธารณสุข ฯ หน. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554... เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สสจ. พระนครศรีอยุธยา นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยกองสาธารณสุข ฯ หน. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายกำนนท์ สุภานันท์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล ได้ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดเจ้าพรหม ( Big Cleaning Day ) ภายหลังน้ำลด และใช้คลอรีนฉีดล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง และโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและพลิกฟื้นตลาดให้ กลับมาสู่สภาพดังเดิม หลังจากที่น้ำท่วมขังมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ดังภาพข่าว...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


ดาวน์โหลด ppt วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554... เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สสจ. พระนครศรีอยุธยา นำโดย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยกองสาธารณสุข ฯ หน. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google