งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอาหารเป็นพิษ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอาหารเป็นพิษ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอาหารเป็นพิษ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย
ด.ช. ภีรสิทธิ์ ภมรพล เลขที่ 55 ด.ญ. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย เลขที่ 44 ด.ญ. ดมิสา ระบือพิน เลขที่ 15

2 โรคอาหารเป็นพิษ สาเหตุสำคัญเกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารที่ปรุงสุกๆ
ดิบๆ เช่น เนื้อไก่, หมู, วัว, ไข่เป็ด, ไข่ไก่, อาหารกระป๋อง, อาหารทะเล และน้ำ นมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ อาหารไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นก่อนรับประทาน ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อ และสารพิษที่ขับออกมา เชื้อโรค สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวน และผลิต สารพิษได้อย่างรวดเร็ว

3 อาการ อุจจาระร่วง, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้องเนื่องจากเชื้อโรคทำให้เกิดการอักเสบของ ลำไส้ มีไข้, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว รายที่ท้องเสียมากๆ เกิดอาการขาดน้ำและเกลือแร่ รายที่อาการรุนแรงเนื่องจากการติดเชื้อ เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ เช่น ข้อ กระดูก ถุงน้ำดี, กล้ามเนื้อ, หัวใจ, ปอด, ไต เยื่อหุ้มสมองและเมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตจะทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ ทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กทารก, เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

4 การรักษา ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรืออาหารเหลวอ่อนย่อยง่าย, แกงจืด,ผลไม้, โจ๊กหรือข้าวต้ม, ปลาเนื้อสัตว์ต้มเปื่อย ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ (ORS) ทุกครั้งที่ถ่ายเหลวเด็กที่ยังกินนมอยู่ ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไปผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ถ่ายเป็นน้ำมาก อาเจียนบ่อย กระหายน้ำตาลึกโหล กินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ มีไข้ถ่ายเป็นมูกมีเลือด ปน ให้ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข ไม่จำเป็นต้องกินยาหยุดถ่าย เพราะการถ่ายอุจจาระเป็นกลไกของร่างกายที่ขับของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคออกจากร่างกายการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ควรอยู่ ในการดูแลของแพทย์ และใช้ในรายที่เป็นบิดถ่ายเป็นมูกมี เลือดปนอุจจาระร่วงอย่างแรง หรือมีอาการอื่นแทรกซ้อน เนื่องจากอาจกระตุ้นให้แพ้ยา หรือดื้อยาได้

5 การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและ หลังเข้าห้องส้วมทุกครั้งประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และมีแมลงวันตอมผักสดหรือผลไม้ควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำผสมคลอรีนหรือด่างทับทิม กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ผู้ประกอบอาหาร พนักงานเสริฟ ควรหมั่นล้างมือและรักษาความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร หากมีอาการอุจจาระร่วง ควรหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะหาย หรือตรวจไม่พบเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt โรคอาหารเป็นพิษ เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google