งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร

2 4.5 โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร
4.5 โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร ทำที่ตั้งของโรงอาหาร ต้องเป็นทำเลปอดจากที่ที่มีเชื้อโรค สารเคมี อากาศถ่ายเทได้ดี สถานที่รับประทานอาหารโรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะอาหารในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด อยู่ใกล้กับอาคารเรียนเพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน ขนาดเนื้อที่ของโรงอาหาร มีพื้นที่กว้างสะดวกสบาย ปลอดภัยจากเชื้อโรคและรองรับนักเรียนที่เข้ามารับประทานอาหารได้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ จะต้องสะอาดและแข็งแรง จัดเป็นระเบียบเพื่อให้นักเรียนมีบริเวณที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนสะดวกสบายและปลอดภัย

3 โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร
การดูแลและรักษาความสะอาดโรงอาหาร พื้นที่รับประทานอาหารจะต้องฆ่าเชื้อโรคและเช็ดถูทุกวัน ภาชนะแลอุปกรณ์ควรล้างทุกครั้งเมื่อนำมาใช้ และเก็บไว้อย่างเหมาะสมเมื่อไม่ได้ใช้ ควรมีการรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในครัวเรือนทุกครั้งเพื่อปอดจากเชื้อโรคต่างๆ และสุขภาพของนักเรียน นาย

4 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นาย ยุทธนา แสงรัตน์ นาย บดินทร์ สุขต้อ นาย จิตกาน ประสาท นางสาว ธิษณา สินไพบรูณ์


ดาวน์โหลด ppt โรงอาหาร/ที่รับประทานอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google