งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้เป็นกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว ใช้คำถามเป็นสื่อให้คิด การจำลองสถานการณ์ (What if) เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรม และสร้างผลงาน ให้นักเรียนใช้จินตนาการ การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง การใช้กิจกรรมกลุ่ม เกม การอภิปราย ฯลฯ การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การรวบรวมข้อมูลของนักเรียน และประสานงานกันระหว่างนักเรียน พ่อแม่ และครู

2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การประเมินผล สนับสนุนให้นักเรียนไม่กลัวการแข่งขัน ด้วยการทดสอบบ่อยๆ การให้นักเรียนยอมรับผลการประเมิน และวางแผนในการแก้ไข ปรับปรุง ด้วยตนเอง การประเมินผลจากผลงาน และพฤติกรรม ของนักเรียน

3


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google