งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Magazine Ad. Magazine Ad Associated Companies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Magazine Ad. Magazine Ad Associated Companies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Magazine Ad

3

4 Associated Companies

5

6 Wood Grain Solid Surface Mix Materials

7

8 Our Business Retail Contract 25% 75%

9 Retail Business Sukhumvit Pattaya Phuket Tower

10 Retail Business Crystal Design Center (CDC)

11 Retail Business

12 Smart Trend Smart Function Smart Space Retail Business

13 Retail Business

14 Design Marketing Designer Series 2008 The Elegance of Simplicity
บรรณ บริบูรณ์ พิมพ์ดาว สุขะหุต พิชย พุทธิธรกุล นพชัย ภู่จิรเกษม เข็มอัปสร สิริสุขะ Independent kitchen Sretsis magic box คนnect Wavy Che’rie Design Marketing

15 Design Marketing Designer Series 2009 Design Journey
เขมฤกษ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ชินภานุ อธิชาธนบดี กิตติภัทร์ สุกมลสันต์ ดุลยพล ศรีจันทร์ ภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

16 Contract Business

17 Contract Business

18 Contract Business

19 Contract Business

20 Backlog Orders 120 ล้านบาท
Delivery Q3 09 – Q1 10 Backlog Orders

21 Backlog Orders นวธารา Q4 10 Ideo สุขุมวิท 103 Q2 10 Q House สาทร Q4 09
The Room รัชดา Q3 09 สุขุมวิท The Escape Q1 10 Wind รัชโยธิน สาทร Heritage Atrium อื่นๆ โครงการ ยอดขาย (ล้านบาท) กำหนดติดตั้ง รวมทั้งหมด 230 Backlog Orders

22 Backlog Orders กำหนดติดตั้ง โครงการ ยอดขาย (ล้านบาท) รวมทั้งหมด 240
Ideo โครงการ ยอดขาย (ล้านบาท) กำหนดติดตั้ง Q4 09 / Q1 10 อมันตา ลุมพินี Q4 09 Wind รัชโยธิน นวธารา Q4 10 Aequa สุขุมวิท 49 Q3 10 Parkland ตากสิน ท่าพระ Q1 10 แสนสุขหัวหิน สุขุมวิท 38 Q3 09 Hive F7 ตากสิน The Escape อื่นๆ Q3 / Q4 09 Backlog Orders

23 Backlog Orders ยอดขาย (ล้านบาท) กำหนดติดตั้ง โครงการ Q-Langsuan
Q3-Q4 09 ปตท.สผ. สุขุมวิท บ้านปู Q3 09 ศูนย์ราชการ รีเจ้นท์ พฤกษ์ภิรมย์ รวีวรรณ สวีท Q-สาทร Crystal Design Center AP ลาดพร้าว โครงการ ยอดขาย (ล้านบาท) กำหนดติดตั้ง รวมทั้งหมด 80 Backlog Orders

24 Profit and Loss Statement
Projection Profit and Loss Statement (Baht '000) 2,300 2,645 1,472 1,680 650 715 2,122 2,395 338 420 (55) (73) 2009 Plan 2010 283 347 1,013 651 315 966 131 (17) H1 2009 114 Revenues Sales (Company only) Share of profit (Loss) Cost of goods sold Earnings before tax Corp income tax Net profit after tax (Equity method) Expenses Total Expenses Earnings per share 2,619 1,619 2,334 470 Actual 2008 (87) 383 2,703 2011 3,042 1,916 787 519 (99) and other revenues 2,460 2,815 1,097 Total Revenues 2,804 3,222 3.40 4.17 4.60 5.05 160 170 84 185 180

25

26 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Magazine Ad. Magazine Ad Associated Companies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google