งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน จุดประสงค์ กำหนดข้อตกลงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ 1

2 ใบงานที่ บิงโก กรอกหมายเลขที่จับสลากได้

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ใบงานที่ ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ไม่ทานอาหาร เครื่องดื่มใกล้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่วางอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้อุปกรณ์ฯ ข้อตกลงการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ไม่ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เอง ไม่เปิด-ปิดอุปกรณ์ด้วยความรุนแรง ไม่ขูด ขีด เขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด ตรวจเช็คไวรัสคอมพิวเตอร์และสื่อทุกครั้งก่อนใช้งาน เปิด-ปิดอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกวิธี


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 ข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google