งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
วัตถุประสงค์ 1. ระบุชนิดของถุงมือป้องกันสารเคมีได้ 2. ระบุวิธีเลือกใช้ถุงมือป้องกันสารเคมีได้ 3. เลือกใช้ ดูแลรักษาและการตรวจสภาพ ถุงมือป้องกันสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 ถุงมือป้องกันสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ถุงมือบิวทิล ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือนีโอพรีน ถุงมือไนไตร แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
การเลือกใช้ ข้อพิจารณาเลือกใช้ 1. ประสิทธิภาพในการป้องกันและมาตรฐานรับรอง 2. ลักษณะอันตราย ลักษณะงาน ชนิดของสารเคมี 3. การใช้งาน: ระยะเวลาสัมผัสอันตราย ร่างกาย ที่สัมผัส (มือ แขน นิ้ว) 4. ผิวสัมผัสของวัตถุ (แห้ง เปียก มีน้ำมัน) และ การจับยึด 5. ขนาด ความหนาของวัสดุ 6. ความสบาย 7. การทำความสะอาดและดูแลรักษา แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 การดูแลรักษาและการตรวจสภาพ
1. การทำความสะอาด 2. การตรวจสภาพ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 การสาธิตการใช้และการดูแลรักษา บรรยายโดย อ.ธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์
การสาธิตการใช้และการดูแลรักษา บรรยายโดย อ.ธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google