งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2552
Input ในปี 2552 นักศึกษา ป.โท 13 คน นักศึกษา ป.เอก 1 คน นักวิจัย 3 คน ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2552 5,270,928 บาท โครงการวิจัยในปี 2552 8+3 โครงการ

2 นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ (เป้)
นักวิจัย 3 คน นายชัชชัย วงศ์เฉลียว (ต่อ) นายอนุสรณ์ พานิชนก (อู๊ด) นายอภินันท์ ไวยศิลป์ (ตี๊ฟ) นักศึกษา ป.เอก 1 คน นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ (เป้)

3 นายเชษฐ์ภรณ์ แก้วกนกศิลป์ (โจ้)
นักศึกษา ป.โท 14 คน นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง (ชมพู่) นางสาววราทิตย์ นันตะนะ (ขวัญ) นายคณิศร ใจเอื้อ (อ๊อฟ) นายนัตตุลา  วงศ์ต๊ะ (อาร์ม) นางสาวนริศตา น้อยฉ่ำ (ตา) นายเชษฐ์ภรณ์ แก้วกนกศิลป์ (โจ้)

4 นักศึกษา ป.โท 14 คน นายศิริชัย ก้านกิ่ง (แมน)
นักศึกษา ป.โท 14 คน นายศิริชัย ก้านกิ่ง (แมน) นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุ้ย (แป๋ว) นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ (มุก) นายอัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ (พงษ์) นายปิติพงษ์ พรหมรักษ์ (กุย) นางสาวนันทิยา ศิลาคุปต์ (เมย์) นางสาวสุดใจ โรจนะ (เปิ้ล) นางสาวปาริชาติ ยศแก้ว (ปลา)

5 จัดสัมมนา/บรรยาย 25 ครั้ง
Output ในปี 2551 บัณฑิต 5 คน ผลงานตีพิมพ์ 28 บทความ ทุน ป.เอก 1 ทุน รางวัล 3 รางวัล จัดสัมมนา/บรรยาย 25 ครั้ง

6 บัณฑิตใหม่ 5 คน

7 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก จัดโดยกระทรวงวิทย์ และจุฬาฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี (11 มี.ค. 52) ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (30 ก.ย 52) สมาชิก P-PROF ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ ในงานเลี้ยงฉลอง นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 52 ในวันเทคโนโลยี (21 ต.ค. 52)

8 Accepted papers published in 2010
ผลงานตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2552 Publication Type Published papers Accepted papers published in 2010 International Journals 10 8 National Journals - International Conferences 9 1 National Conferences รวม 28


ดาวน์โหลด ppt ทุนวิจัยที่เข้ามาในปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google