งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

2 อธิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับกลางประจำปี 2551 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 500,000 บาท จากนายสมพร ใช้บางยาง อธิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3

4

5 เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
ปี พ.ศ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

6

7 ปี พ.ศ. 2551 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับยอดเยี่ยม
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

8

9 นางจิราวรรณ มูสิกะ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ได้รับโล่รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี จากนายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

10

11 ผู้อำนวยการกองการศึกษาร่วมแสดงความยินดี

12 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมแสดงความยินดี
นางจิราวรรณ มูสิกะ

13 นางสาวโสภา เกตุพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ได้รับโล่รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี จากนายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

14

15 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมแสดงความยินดี
นางสาวโสภา เกตุพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google