งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

2 ประเภทของการประกวด กองทุนฯ ที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท
กองทุนฯ ที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท กองทุนฯ ที่มีขนาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการกองทุนที่จัดการกองทุนร่วม (pooled fund)ดีเด่น หมายเหตุ: สำหรับกองทุนร่วม (pooled fund) ที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะจัดอยู่ ในประเภทที่ 3

3 ประเภทของรางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชมเชยได้รับโล่จากกระทรวงการคลัง สมาคมฯจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่กองทุนที่ชนะการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

4 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นกองทุนฯ จดทะเบียนกับกลต.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ในกรณีประเภทการประกวดที่ 1-3 กองทุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกองทุนฯ ในกรณีประเภทการประกวดที่ 4 บลจ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นประจำปี 2555

5 รูปแบบการตัดสิน รูปแบบการตัดสิน ประเภทที่ 1-3 ประเภทที่ 4
1. การตัดสินจากใบสมัคร 70 คะแนน 50 คะแนน 2. การสัมภาษณ์ 30 คะแนน 30 คะแนน- บลจ. 20 คะแนน - กองทุนที่เป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ กำหนดปิดรับใบสมัครวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและนัดสัมภาษณ์ในเดือนกันยายน

6 เกณฑ์การตัดสินและน้ำหนักคะแนน ประเภท 1-3
โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน 30 3 ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ 35 4 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกกองทุนและสมาคมฯ 20 รวม 100

7 เกณฑ์การตัดสินและน้ำหนักคะแนน ประเภท 4
1 การบริหารจัดการกองทุน 30 2 ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ 40 3 บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกกองทุนและสมาคมฯ รวม 100

8 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google