งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เสนอ นางสาวสุนทราภรณ์ แก่นแก้ว นางสาวสุนิษา ช่วยชูชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3 หัวข้อรายละเอียด : ระบบสืบค้นข่าว ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน วิธีการดำเนินการวิจัย

4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โปรแกรมระบบสืบค้นข่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการสืบค้นข่าวต่างๆ จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อสะดวกในการค้นหาข่าวและลดเวลาในการค้นหาและการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาจะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเก็บรายละเอียดข่าวข้อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) เพื่อแสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวและช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในระบบการสืบค้นข่าว สำหรับการค้นหาข่าว ข้อมูลข่าว หัวข้อข่าว คอลัมม์ ที่อยากจะทราบสามารถใส่ข้อมูลว่าต้องการทราบหัวข้อข่าวเรื่องไหนวันไหนสามารถใส่ข้อมูลลงไปไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองสะดวกและประหยัดเวลา

6 ขอบเขตของโครงงาน ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวเป็นระบบที่สามารถช่วยค้นหาข้อมูลข่าว จะมี วันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) สะดวกในการค้นหาเป็นระบบค้นหาแบบง่ายระบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์

7 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คำสืบค้น
จำกัดการสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ Col.Inch Ad Value PRValue(x3) คลิป ขาว-ดำ สี่สี สืบค้น

8 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คำสืบค้น
น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am... จำกัดการสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ Col.Inch Ad Value PRValue(x3) คลิป ขาว-ดำ สี่สี สืบค้น

9 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการค้นหา 1,
ปี ชื่อหนังสือพิมพ์ คอลัมม์ section ปีที่ วันที่ ฉบับที่ หน้า Col.Inch Ad Value PRValue (x3) คลิป 2554 บ้านเมือง น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am... บันเทิง/บันเทิง - ศ. 1 เม.ย.2554 2680 18 (ล่าง) 65 48,750 146,250 ขาว-ดำ 1, 2,3,…,last

10 First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ข่าวใหม่ ปี ชื่อหนังสือพิมพ์ คอลัมม์ section ปีที่ วันที่ ฉบับที่ หน้า Col.Inch Ad Value PRValue (x3) คลิป 2554 เดลินิวส์ ใต้ฟ้ากรุงเพทฯ กีฬา/กทม.-จราจร - จ. 11 เม.ย.2554 22460 24 (บนขวา) 37.42 78582 235,746 สี่สี คนหน้า 5: น้ำพระพุทธมนต์ First Section/ภาพ-ข่าวสังคม 9 อ.12 เม.ย. 2554 22461 5 (ล่างซ้าย) 18.57 38997 116991 1, 2,3,…,last

11 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าสู่ระบบ USERNAME
PASSWORD ตกลง ลงทะเบียน

12 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียน USERNAME
PASSWORD ชื่อ-นามสกุล ตกลง


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google