งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Breakdown Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Breakdown Structure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Breakdown Structure
Peerapol Yuvapoositanon

2 (ทบทวน) The Project Development Process
กำหนดความต้องการ (Requirements and Specifications) ออกแบบ (Design) พัฒนา หรือ ลงมือทำ (Development) ทดสอบ (Testing) เผยแพร่และจัดทำเอกสาร (Distribution and Documentation) Requirements and Specifications establish the components for building the system, including the hardware requirements, software tools, and other necessary components. Examples include decisions on hardware, such as plug-in boards (number of channels, acquisition speed, and so on), and decisions on external pieces of software, such as databases or libraries. Also establishes the expectations for software functionality and identifies which system requirements the software affects. Requirements analysis includes determining interaction needed with other applications, performance requirements, user interface requirements, and so on. Design determines the software framework of a system to meet the specified requirements. The design defines the system components and the interaction of those components. Developers also determine the external interfaces and tools to use in the project. Development implements the design specification in code. Development may be completed by a single developer; for team-based development, additional processes are needed to share code and ensure quality and consistency. This phase also includes the debugging of the code. Testing determines whether the software meets the specified requirements and finds any errors present in the code. Distribution addresses packaging and delivering the software to the end user.

3 GANTT CHART Modified Waterfall Model Waterfall Model
ตัวอย่าง โครงงาน “หุ่นยนต์กู้ภัย” NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 1.ศึกษางาน 2.ออกแบบหุ่น 3.พัฒนา 4.ทดสอบ Modified Waterfall Model Waterfall Model

4 ตัวอย่างของ “หุ่นยนต์กู้ภัย”
รูปจาก: เรื่องหุ่นยนต์กู้ภัย:

5 กำหนดเวลาอย่างไรดี? ทำ Work Breakdown Structure (WBS)
กำหนดขนาดของโปรเจกท์ กำหนดความเชื่อมโยงของงาน กำหนดเวลาทำงานทั้งหมด

6 WBS 1 2 3 4 5 1.1 1.2 2.1 3.1 3.1.1 3.1.2

7 WBS ของ “หุ่นกู้ภัย” หุ่นกู้ภัย 0 ออกแบบ1 พัฒนา 2 ทดสอบ 3 ทดลองใช้ 4
ทำรายงาน5 ออกแบบเมคคานิก 1.1 ออกแบบ ซอฟท์แวร์ 1.2 โมดูลการพัฒนา 2.1 วางแผนทดสอบ 3.1 ทดสอบเมคคานิก 3.1.1 ทดสอบซอฟท์แวร์ 3.1.2

8 ตัวอย่าง Software Development ของ MS Project 2003

9 WBS


ดาวน์โหลด ppt Work Breakdown Structure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google