งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย
วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/4 โดย นางดวงใจ พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2 การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมี 6 ภาค
1.ภาคเหนือ 2.ภาคตะวันตก 3.ภาคตะวันออก 4.ภาคกลาง 5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.ภาคใต้

3 โครงสร้างทางธรณีวิทยาภาคต่างๆของประเทศไทย
เทือกเขาถนนธงชัย จ.กาญจนบุรี ภูหลวง จ.เลย จ.ตราด ทะเลอันดามัน ทุ่งนา จ.อ่างทอง

4 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการทับถม
- สันทราย สันทรายจะงอย สันทรายปิดอ่าว - สันทรายบรรจบเกาะลานโคลนหินงอกหินย้อย

5 สันทรายปิดอ่าวทะเลแหวก จ.กระบี่

6 สันทรายปิดอ่าว เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

7 ทะเลแหวกเกิดจากสันทรายโผล่เพราะน้ำลดจึงทำให้เกาะสามเกาะคือเกาะไก่ จ
ทะเลแหวกเกิดจากสันทรายโผล่เพราะน้ำลดจึงทำให้เกาะสามเกาะคือเกาะไก่ จ.กระบี่

8

9

10 สันทรายจะงอย ปากอ่าวที่เรียกว่าแหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์ จ.ปัตตานี

11 สันทรายบรรจบเกาะ เกาะเต่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

12 หินงอกหินย้อย ถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ถ้ำเสาหินลำคลองงู จ.กาญจนบุรี

13 ลานโคลน ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

14 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะ
- ภูมิประเทศแบบคาศต์ ชะวากทะเล สะพานหินธรรมชาติ กุมภลักษณ์ ออบ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก หน่อหิน ทราย กุด เสาหิน เสาดิน

15 ทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเขตกว่างซี
ประเทศจีน ภูมิประเทศแบบคาสต์ แม่น้ำหลีเจียง

16 ออบหลวง จ.เชียงใหม่

17 สะพานหินธรรมชาติ หมู่เกาะพยาม จ.ระนอง หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล

18 บริเวณชะวากทะเล แม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง

19 ลานหินแตก จ.พิษณุโลก

20 เสาดิน ฮ่อมจ๊อม นาน้อย จ.น่าน แพะเมืองผี จ.แพร่

21 เสาหิน จ.ชัยภูมิ เสาหินเหลี่ยม จ.ตราด

22 หน่อหินทราย เสาหินเฉลียง
จ.อุบลราชธานี ภูผาเทิบ จ.มุกดาทาร

23 ลานหินปุ่ม จ.พิษณุโลก

24 กุมภลักษณ์ หลุมยุบ จ.อุบลราธานี

25 ทะเลสาบรูปแอก หรือกุด พบที่ลำน้ำชี
และลำน้ำมูล จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคราม อุบลราชธานี

26 สวัสดี^^


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google