งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใดทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูกปิงปอง ก แกนของโลก เอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย ง มีพื้นน้ำมากกว่าผิวพื้นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใดทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูกปิงปอง ก แกนของโลก เอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย ง มีพื้นน้ำมากกว่าผิวพื้นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใดทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูกปิงปอง ก แกนของโลก เอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย ง มีพื้นน้ำมากกว่าผิวพื้นดิน

2 2. พื้นที่ผิวเปลือกโลก มีส่วนที่เป็นพื้นน้ำมากกว่าพื้นผิวดิน ในอัตรา 3 ใน 4 ส่วนพื้นน้ำข้อใดมีลักษณะเด่นชัดในด้านขนาดมากที่สุด ก มหาสมุทรแปซิฟิก ข มหาสมุทรอาร์กติก ค มหาสมุทรอินเดีย ง มหาสมุทรแอตแลนติก

3 3. ทวีปที่ได้ชื่อว่า “โลกเก่า” หมายถึงข้อใด
3. ทวีปที่ได้ชื่อว่า “โลกเก่า” หมายถึงข้อใด ก ทวีปออสเตรเลียและเอเชีย ข ทวีปแอฟริกาและเอเชีย ค ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ง ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

4 4. “มหาสมุทรแอตแลนติก” ความยาวครอบคลุมจากขั้วโลกใต้ เชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปยุโรป ดังนั้น ความสำคัญของมหาสมุทรแห่งนี้คือสิ่งใด ก แหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ข น้ำทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งครึ่งปี ค ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือมากที่สุด ง เส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลก

5 5. เส้นทางยุทธศาสตร์ การค้า และการเดินเรือระหว่างประเทศ เชื่อมการคมนาคมระหว่าง มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกให้ถึงกันได้โดยสะดวก หมายถึงข้อใด ก. คลองสุเอช ข คลองปานามา ค ช่องแคบยิบรอลตา ง ทะเลแดง

6 6. ลักษณะภูมิประเทศประเภทใดมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของมนุษย์มากที่สุด
ก ที่ราบ ข ที่ราบสูง ค ภูเขา ง เนินเขา

7 7. ลักษณะภูมิประเทศข้อใด ได้รับการขนานนามว่า “หลังคาของโลก”
ก ที่ราบสูงมองโกเลีย ข ที่ราบสูงทิเบต ค ที่ราบสูงเอธิโอเปีย ง เทือกเขาหิมาลัย

8 8. “ลักษณะภูมิอากาศร้อนชี้น มีฝนตกชุก อุณหภูมิสูงตลอดปี และพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ”เป็นลักษณะภูมิอากาศแบบใด ก แบบมรสุม ข แบบไทกา ค แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ง แบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร

9 9. บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปยุโรป จัดว่าเป็นเขตภูมิอากาศแบบใด
ก แบบภาคพื้นสมุทร ข แบบเมดิเตอร์เรเนียน ค แบบทุนดรา ง แบบอบอุ่นชื้น

10 10. ประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีลักษณะสำคัญเด่นชัดอย่างไร
ก อาศัยอยู่ในเมืองและเน้นความเจริญด้านวัตถุ ข การดำรงชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ค การยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ง มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ รูปทรงสัณฐานของโลกลักษณะใดทำให้โลกมิได้มีทรงกลมเหมือนลูกปิงปอง ก แกนของโลก เอียง ข มีผิวขรุขระคล้ายผลส้ม ค ขั้วโลกทั้งสองยุบตัวลงเล็กน้อย ง มีพื้นน้ำมากกว่าผิวพื้นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google