งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน

2 ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน
ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน เงินเดือนข้าราชการน้อย ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น รมต. การเลี้ยงดูระดับครอบครัว ปัญหาระบบการศึกษา ความอ่อนแอของประชาชน การเมืองไทยหลังการปกครอง 2475 กลุ่มสื่อมวลชน

3 สถานการณ์ภายนอกประเทศ
องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง อิหร่าน

4 สถานการณ์ภายนอกประเทศ
ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ

5 สถานการณ์ภายนอกประเทศ
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์

6 สถานการณ์ภายนอกประเทศ
มาเลเซีย สหภาพพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

7 สถานการณ์โลกที่กระทบกับประเทศไทย
โลกาภิวัตน์ สงครามต่อต้านการก่อการร้าย ปัญหาสิทธิมนุษยชน วิกฤติการณ์ด้านพลังงาน ความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตก กับประเทศอิสลาม อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก สถานการณ์ในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ที่กระทบกับประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google