งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online
การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์บทเรียนออนไลน์ ภายใน เว็บประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมี การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ของ เส้น นักเรียนสามารถเรียนรู้จากไฟล์ VDO โดย ครูผู้สอนและสามารถปฏิบัติงานได้

2

3

4

5 Read to Learn

6 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู

7 เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด  หรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น  เส้นมีมิติเดียว  คือ  ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก  สี   ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น  เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง   (Straight Line) และ เส้นโค้ง   (Curve Line)  เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่าง PDF

8 1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง  ให้ความรู้สึกทางความสูง  สง่า  มั่นคง  แข็งแรง  หนักแน่น เป็น สัญลักษณ์ของความซื่อตรง 2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซ็ก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ  มีระเบียบ  ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล PDF

9 6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด 7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง  การเปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง 8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง  ขาด  หาย  ไม่ชัดเจน  ทำให้เกิดความเครียด PDF

10

11 ความสำคัญของเส้น 1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ 2
ความสำคัญของเส้น     1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ     2. กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง  ทำให้เกิดเป็น รูปร่าง (Shape) ขึ้นมา     3. กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทำให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น     4. ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น     5. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ

12

13 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู
Script 1 vdo.wmv ครูอธิบายเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรื่อง เส้น โดยอุปกรณ์มีดังนี้ กระดาษ 80 แกรม ดินสอ ยางลบ สีเมจิกสีดำ นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู

14 Script 2vdo.wmv ครูสอนเรื่องการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะจากเส้น โดยมีวิธีการทำงานและ ตัวอย่างผลงานให้นักเรียนดู นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู

15 นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู
Script 3vdo.wmv ครูสอนวิธีการส่งงานโดยอธิบายดังนี้ 1.ให้นักเรียนเซฟงานเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากเข้าไปที่ File และเข้าไปที่ Saves As เสร็จแล้วตั้งชื่อ File เป็นชื่อนักเรียนเพื่อ save ลงใน My picture 2.ส่ง File งานที่เซฟ ส่งผ่านทาง ของ kumail ตรงนี้นักเรียนควรตรวจสอบให้เรียบร้อย นักเรียนคลิกเพื่อศึกษาการสอนของครู

16

17

18

19

20

21

22

23 Gallery เป็น folder ที่เก็บ
ผลงานนักเรียนที่ทำเสร็จสมบูรณ์และ ผ่านการตรวจให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ใน Gallery นั้น จะมีรูปภาพของ นักเรียนและคำวิจารณ์ผลงานจาก ครูผู้สอน

24 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ ส่วนของความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือที่
มีอยู่ในเว็บการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ Click ในส่วนที่ ครูหามาให้ หรือเข้า Google เพื่อค้นหาเอง thammadee.com/People_Tencyclopedia1.html

25 MailTO


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่ Visual Art Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google