งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPUTER CONTROL OF MACHINES AND PROCESSES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPUTER CONTROL OF MACHINES AND PROCESSES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPUTER CONTROL OF MACHINES AND PROCESSES
การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์

2 เนื้อหาตามหลักสูตร : การควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง การตอบสนองของระบบ, การออกแบบระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ ตัวจับสัญญาณในระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม การสร้างคำสั่งควบคุมและ กระบวนการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

3 การควบคุม

4 Who’s in control? Computers are capable of controlling many other devices Computers control devices all around the house. microwaves washing machines televisions video recorders electronic games.

5 Who’s in control?

6 Who’s in control?

7 Control System

8 Input OR Output?

9 Cause & Effect

10 Cause & Effect

11 Food Engineering Application


ดาวน์โหลด ppt COMPUTER CONTROL OF MACHINES AND PROCESSES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google