งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11/05/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11/05/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11/05/50

2 Introduction ให้ข้อมูลโดยละเอียดของ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โปรแกรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียน การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม การฝึกอบรม ทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ แบบทดสอบในการเตรียมตัวศึกษาต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการศึกษา ต่อ ตั้งแต่ระดับ วิทยาลัย จนถึง ปริญญาเอก

3 •College Search : ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับวิทยาลัยถึง ระดับปริญญาตรี การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับนักศึกษานานาชาติ และโรงเรียนพยาบาล •Graduate Search : ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับสูงกว่า ปริญญาตรี การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กฎหมาย M.B.A การพยาบาล •Specialty & Career Program Search : ค้นหาข้อมูล การศึกษาสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค โปรแกรมการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โปรแกรมการศึกษาพิเศษต่างๆ •Test Preparation : แบบทดสอบเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ในหลายระดับการศึกษา เช่น TOEFL, GMAT, SAT, Civil Service Exams, Military Flight Aptitude Tests

4 เลือกโปรแกรมการศึกษาที่ต้องการ คลิก Click here College Search

5

6 ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับ College College Search

7 1 1. ค้นหา College 2. โปรแกรมการศึกษาทางไกล 3. โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ 4. โรงเรียนพยาบาล 2 3 4 College Search

8 1.สืบค้นโดยระบุ ที่ตั้งสถานศึกษา, วิชาเอก, ขนาดของสถานศึกษา/คณะ/ ระดับคะแนนเฉลี่ย, ประเภทของสถาบัน/ กีฬา/ ศาสนา 2.สืบค้นโดยระบุชื่อสถานศึกษา 3.สืบค้นจากคำค้น 4.คลิก Find it Basic College Search 1 23 4

9 1 1.แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นที่ใช้ 2.คลิกดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ 2 Basic College: Search Results

10 รายละเอียดของสถาบันการศึกษา Basic College: Results

11 1. สืบค้นจากสาขาวิชา2. สืบค้นจากระดับการศึกษา 3. สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา4. สืบค้นจากคำสำคัญ 1 2 3 4 Distance Learning Program

12 International Student Search

13 Nursing Program

14 ค้นหาสถาบันการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเอง Basic College Search

15 1 1.ลงทะเบียนกรณีสมัครครั้งแรก 2.เข้าสู่ระบบกรณีมี Account แล้ว 2 Get Recruited with Colleges want you

16 1. ใส่ข้อมูลตามฟอร์ม 2. คลิก Submit 1 2 Get Recruited with Colleges want you : Register

17 1.ค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของตนเอง 2.ค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับทัศนคติ และเป้าหมายทางการศึกษา 3.กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการรับนักศึกษา 4.ค้นหาทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ CollegeTools 1 2 3 4

18 เริ่มการค้นหา BestCollegeDeals

19 กรอกข้อมูลสภาพทางการเงิน BestCollegeDeals

20 ค้นหาสถาบันการศึกษา BestCollegeDeals

21

22 BestCollegePicks

23

24

25

26

27

28

29 BestCollegePicks : Results

30

31 College Tools

32 CollegeWantYou

33

34

35

36

37 College Tools

38 Scholarship Search

39

40

41

42 Scholarship Search : Search Results

43

44

45

46 College Search

47

48 Graduate Search

49

50 Pursuing a graduate degree

51 Graduate Programs

52 M.B.A. Programs

53 Law Programs

54 Online Learning Programs

55 Nursing Programs

56 Specialty & Career Programs Search

57

58 Career Colleges

59 Vocational & Technical Schools

60 Online Learning Programs

61 Nursing Programs

62 Information Technology Programs

63 Executive Education Programs

64 Private Secondary Programs

65 Test Preparation

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 THOMSON-GaleTHOMSON-Gale


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11/05/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google